#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Gorcum - 1/3

Gorinchem div.

Naam Melkinrichting


Eigenaar

Begin

Eind

Opmerking                                                                         (ZJB. = Zuiveljaarboek 1926 tot 1951 bekeken)

Hol. Melkinrichting

P

 R. Staal

1886

1888

Kriekenkamp B 349

Hol. Melkinrichting

P

M. De Kuijper

1888

1900


Hol. Melkinrichting

P

M. Verheul

1900

1902


Hol. Melkinrichting

P

W. Roest

1902

1947

In ZJB.’26  t/m ‘41 C. Roest / ZJB. ‘47 - ‘49 C. W. Roest / ZJB. ‘51 niet meer  vermeld

Mij Pasteur

P

G. Meulenwerf +

1900

1923

Langendijk / 1e dir. J. H. Emck nog in 1915 / ZJB ‘26-‘30 H. J. Knijp

Mij Pasteur (Galak)

P

Galak Rot.d.

1923

1930

In ZJB. ‘26 - ‘32 geen vermelding Galak!

Maatschappij Pasteur

P

J. M. V. Vugt

1930

1934

Beheerder gaat mogelijk met melkwinkel(s) onder de naam Pasteur verder - stond niet meer in ZJB ‘32 >

Melkinr. Pasteur

P

E. J. Dijkstra

1930

1934

Als voorgaande mogelijk nw. eigenaar  / Dijksta nooit in ZJB. vermeld - komt wel voor in boek de Wit

Tinehoeve

P

C. J. B. Du Croo

?

1926

Was een modelboerderij met melkinrichting / 1925  neemt bedrijfschef  J. Drieenhuizen spul over

Drieënhuizen

P

J. Drieënhuizen

1925

194?

In ZJB. ‘35-’41 Melkinr. in Kruisstraat / zie ook HMI W. Roest 1925 en 1927 betwisten gebruik naam !

Amilko

P

Amilko Rot.d.

1928

1977

>> = 1926-1977 Amilko / 1977-1985 Carnation / 1985-2005 Nestlé / 2005-heden Vreugdenhil

    Carnation    1977

1985


    Nestlé    1985

2005


    Vreugdenhil2005

heden
  Merendeel knipsels ook geplaatst in MAP-Gorinchem

 NV. Pasteur Melkinrichting 1899 - 1934 (?)

Onduidelijk moment in 1925, zowel de heer W. Roest als J. Drieënhuizen gebruiken de naam Hollandsche Melkinrichting.

In 1927 is dit nog niet opgelost.

Merk op dat J. Drieënhuizen wél voorkomt in de Zuiveljaarboeken ( 1935 t/m 1941, dwz. Hij had een erkende melkinrichting!


Vanaf sept. 1927 gebruikt J. Drieënhuizen de naam Het Kruispunt

Zie na Hollandsche melkinrichting knipsels over deze Melkinr.

Melkinrichting Het Kruispunt van J. Drieënhuizen 1925- 1941

Vermoedelijk was de firma J. Drieënhuizen ná, of zelfs in  WO-II al geen melkinrichting / standardisatiebedrijf  meer, maar een kleine melkhandel met eigen winkel, die de melk betrok van De Linge uit Arkel of een van de andere fabrieken.  

(Niet meer in ZJB. ‘47>)

Zie ook de knipsels bij eerder genoemde Hollandsche  Melkinrichting  

en wel bij 1925 -1927, waar J. Drieënhuizen en W. Roest bijden de naam Hollandsche Melkinrichting gebruiken!!!

  Twee gebruikers van de naam Hollandsche Melkinrichting

In ZJB. ‘49 en als VVZM  lid komt in 1949 Fabr. V. Melkproducten VITANA voor

Adres Kriekenmarkt 1-3 voor Eigenaat C. W. Roest en H. J.

Producten cons. ijs em cons.  melk

Gorinchem Hollandsche Melkinrichting oprichter / 1e eigenaar R. Staal 1886 - 1888

Gorinchem Hollandsche Melkinrichting 2e eigenaar  M. De Kuijper 1888 - 1900

Gorinchem Hollandsche Melkinrichting 3e eigenaar  M. Verheul 1900 - 1902

Gorinchem Hollandsche Melkinrichting 4e eigenaar  W. De Roest  1902 - 1948

Gorinchem Pasteur Oprichter G. Meulenwerf  1899 - 19xx

Gorinchem Pasteur Eigenaar N.V. Galak Rotterdam  1920 - 1927 / ‘28

Gorinchem Maatschappij Pasteur Eigenaar J. M. van Vucht  1927 - 1930 (?)

Gorinchem Pasteur Eigenaar Dijkstra 1930 - 1934

Gorinchem Het Kruispunt Eigenaar J. Drieënhuizen 1925 - 1956

Extra tekst via www over melkinrichting Pasteur op pag. 3

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina