#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

zjb.

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1986

aantal

7

7

7

6

5

4

3

3

3

2

?

2

2

2

0Opmerking Zuivelindustrie lijst ‘s-Gravenhagen (Den Haag)


*

Enkele gegevens zijn uit het boek “Het leven begint met melk” , Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse  regio - J.J. Hazelaar 2007 - aangegeven blz.

1)


Zo veel mogelijk alleen de melkinrichtingen / productiebedrijven genoemd , geen uitgiftefilialen en / of winkels! - zie ook noot 4)

2)


Werd in 1941 eigendom van Albert Heijn - ging in 1946 verder onder de naam “Sierkan”

3)


In 1961 onderdeel van Melk-Unie (zie 9) (hoofdvestiging in Amsterdam) . 1969 CMC-Melkunie > zie toelichting Z-Holland
5)

23

Firma Leerdam werd mrt 1977 overgenomen door de “grote vier”,  Coberco, Domo, CMC-MelkUnie en NoordHolland - binnen het jaar sloot de fabriek
7)

50

Verhaal over Hanze met beschrijving apparatuur in nw fabriek van 1915 / 20 okt. 1962 overname door Menken - 1 nov stopt fabriek blijft nog even uitgiftest.
9)


18 oktober 1961: oprichting N.V. Nederl. Melkunie (N.M.U.) .Was in eerste instantie een fusie van “De Sierkan”- Den Haag, Goudse Melkinrichting - Gouda en “Oud- en Nieuw Holland” te Bodegraven. Aanzet was gegeven door de C.M.C. Deze had een 50 % belang - door inbreng  van aandelen “‘s-Gravenhaagsche Melkinrichting” en  “De Sierkan”. Bij de hierna volgende fusies bleef de C.M.C. op 50% deelname. Zo was er  een fusie N.M.U. met V.G.M. - Hilversum en O.V.V. MOBA - Amsterdam en Baambrugge. “De Holland” te Amsterdam en Leimuiden volgden spoedig daarna. De C.M.C. kon dit ‘betalen’ uit het ‘gespaarde’ ledenkapitaal. De eerste jaren merkten men in de lande weinig van al deze overnamen. De fabrieken bleven draaien onder eigen naam. Pas in 1965 vond er voor alle - toen nog 18 overgebleven ‘draaiende’ productiebedrijven  - een naamsverandering plaats. “Nederlandse Melkunie xxxxxx”.
Straat

Naam vereniging / eigenaar / dir.

c/p

zjb.

51

53

55

57

59

61

63

65

67

37

75

77

Opmerkingen

N. W. Buitensingel  40

N.V. Melkinr. Nw. Landbouw ( ‘49 De Sierkan)

p

‘26-‘49

Bron ZJB ‘49

Da-Costalaan 18

Melkinr. “Melro” Vredenberg

p

‘51-’53

x

x
Charl.deBourbonstr 29-34

Melkinr. en Zuivelf. “ 't Roomhuis” Hollander

p

‘41-’55

x

x

x


 1955< Ging naar Menken

Loosduinscheweg 637

Na 1938 nw. Melkinr. en Zuivelf. v. Grieken

p

‘41-’57

x

x

x

x

In ‘57 naar nw. fabriek in Rijswijk

Lange Beestenmarkt 122a

“De Centrale” Slijters Coöp. / ‘56 Sterrovita

p

‘49-’59

x

x

x

x

x
 '51 Hamerstr.   Sterovita / 1960<

Berkendael

De Sierkan” - fabr. Berkendael                       9)

p

‘51-‘61

x

x

x

x

x

x
Lulofstr. 30  Laakhaven !  

De Sierkan” fabriek /naar 1e vd. Keenstr.      9)

p

‘35-’61

x

x

x

x

x

x
Nw. Havenstraat 15

De Sierkan” Hoofdk. IJsfabr.  / 1961  NMU   9)

p

‘26-’65

x

x

x

x

x

x

x

x

Zie ook Ned. MelkUnie>>

Lulofstraat 30

“De Sierkan”  fabriek /1961  NMU >

c

‘53-‘65


x

x

x

x

x

x

x


Amaliastraat 7

Kantoren  CMC-Melkunie / > 1975 Woerden *

c

‘73-’75


x

x


* Vanaf maandag 22 dec. 1975

1e v.d. Kunstraat 116

“Melkunie” /  ‘73 “CMC-Melkunie”     3)

c

‘67-’77

x

x

x

x

Kwam uit Lulofstraat 30 / 1987<

Hondiusstraat 39-41

De Hanze” - RK. Slijters coöp. J.A. Kool /  7)

c

 '53-’63


x

x

x

x

x

xRottermondstr. 49-59

De Hanze” - RK. Slijters coöp. J.A. Kool /  7)

c

‘26-’63

x

x

x

x

x

x

x


overname door Menken / 1963<

Marktweg 324

2e Melkinr. Gebr.  J. en A. Leerdam                5)

p

‘41-’77

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1978< - knipsel


2018-09-11xxxxx


   Haagse zuivelindustrie in zuiveljaarboeken - ná 1945

 Knipsels

1977-03-05 Overname MI ‘Leerdam

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

blz

blz-2

 ©

volgende pagina volgende pagina

.Den Haag - 1/7 Intro

Den Haag diversen.

Boek zuivelindustrie De Haag 2007

Volledige lijst zuivelindustrie De Haag