#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Foto Rechts: via ‘Zoekplaatje.nl

NV. Melkinrichting ‘De Samenwerking’ (Zuideinde) 108 Delft ca. 1930

Datum: Woensdag 9-11-2005 23:59:58


Bram den Braber  Poortugaal

Opmerkingen: De foto betreft de voormalige melkinrichting Samenwerking aan het Zuideinde in Delft.

Dit is de enige mij bekende fabriek die een N.V was. Alle andere genoemde bedrijven zijn coöperaties.

Dit bedrijf is opgegaan in Sterovita  melkprodukten en in 1960 stilgelegd door de ingebruikname van de nieuwe fabriek van Sterovita in Rotterdam.

1) Wat opvalt is dat drie zuivelfabrieken / melkinrichtingen in ZJB. ‘47 als laatst vermeld worden!

Uit een geplaatste www-opmerking blijkt de reden te zijn dat ze - mogelijk -  ‘moest stoppen omdat er een verbod kwam op het verwerken van melk in oude gebouwen in de stad’. De melk van fa. Veth & Co. / v. Krieken ging volgens deze tekst naar van Grieken (‘Den Haag)

Nieuw in ZJB. ‘47 was Sterovita die volgens onderstaande ‘www-opmerking’ melkinrichting de ‘Samenwerking’ had overgenomen.


2) Bij Utrecht meer over ‘vereniging van melkveehouders’ - BvMH-Utrecht

Delft

Naam vereniging / eigenaar / dir.

c/p

26

29

30

32

35

41

47

59

Prod.

De Wit

Opmerkingen

Vlamingstr 68

R.K. D. Melkinr. Verbr. Coöp. “Ons Doel”  1917>

c

x

x

x

x

x

x

x


b. k. cm.

?-?

1)  ‘41 dir. J.H. v. Dorsten / ook Vl. steeg

Zuideinde 108

NV. Melkinr. “De Samenwerking” Sl. Coöp.

p/c

x

x

x

x

x

xb. k. cm.

?-?

 ‘41 dir. C.J.J. v.Koppen

Zuideinde 110

NV. “Sterovita”Melkpr. / ‘47 J.P.M. Jansen

px

x

b. cm.

?-?

Hoofdkantoor in A.dam. / Sluit in 1960

Dirklangenstr 66-70

Zuivelf. en Melkinr. Fa. B. Veth & Co.

p

x

x

x

x

x

x

x


b. cm.

1878-?

1) / ‘41-’47 dir. G. B. v. Krieken

  Br. Turfmarkt

“Van Grieken” (uitgifte-station)

p


?-?

 1e adv. Eind sept 1943

Kolk

Hulpf.  Bond van Melkveeh. “De Landbouw

p

x

xb. k. cm.

?-?

2) Dir. J.C. v. Dongen

  Kolk 20-22

Electr. Zuivelb. en Melkinr. “De Landbouw

px

x

x

x

x


b. k. cm.

?-?

1) Wed. M.W.v. Dongen- vd Klei en Co.

  Donkersteeg 41

‘32 Delfsche Melk Centr. / ‘35-’41 G.L. Tetteroox

x

x

x

xb.?  cm.


In ‘27 melding bij keuringsdienst!

  Delfgauw 1

Melkinr. Ph. Lugtigheid

p

x

x


Versie 2017-01-15  /  X6


 1878 Knipsels van Firma B Veth & Co

Zuiveljaarboek 1947: laatste melding

Delft, Dirk Langestraat 68, Ver. Coöp. Zuivelbedrijf  “Prinsestad”,

G.B. Van Krieken. Boter, kaas en cons.m.

Laatst gevonden knipsel

http://www.delfia-batavorum.nl/publicaties/delftse-verhalen/p-dv-trouw-aan-de-boerderij 404


Melkfabriek


.........  “Mijn grootouders maakten zelf nog boter en kaas”, vertelt hij. “Mijn moeder zag dat niet zitten. Dus werd de melk verkocht aan Veth en Co in de Dirk Langenstraat, toen de enige melkfabriek in Delft. Later is Veth en Co overgenomen door Van Grieken in Den Haag. Veth moest stoppen omdat er een verbod kwam op het verwerken van melk in oude gebouwen in de stad. Daarom zijn de meeste stadsboerderijen verdwenen. Voor de boeren in de stad gold een uitstervingsbeleid. Dat betekent dat de boer tot zijn dood zijn bedrijf mag houden, maar de generatie daarna niet meer.  Daardoor was het mogelijk dat er nog tot 1960 een stal was in de Dirklangendwarsstraat. Er is zelfs nu nog één stadsboerderij met vee in Delft: de Plantagehoeve, Nieuwe Plantage 111, met land in Abtswoude.

 Knipsels Melkinrichting Veth & Co.

http://repository.tudelft.nl/view/MMP/uuid%3A6555616b-2527-4225-8c3d-85888cbe7673/


1980 Sloop pand melkfabriek B. Veth en Co aan de Dirklangenstraat

Jaar 1980 is geschat

  Voormalig gebouw van de Melkinrichting Veth & Co.  vlak voor de sloop                                                                                      Foto via mail

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Delft div.  1e was Veth & Co 1878-1947  / Laatste Sterovita 1946-1960

.Delft - 1/3

   Melkinrichtingen / zuivelfabrieken in Delft uit zuiveljaarboeken 1926 - 1977

Naar - zelfde - lijst Delft

volgende pagina