#ZH/2020-11-07

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

 Gedenkboekje 100 Jr. Kaasmaken aan de Graafstroom

 Knipsel MAP Graafstroom Bleskensgraaf

     Zuivelfabriek ‘De Graafstroom’ Bleskensgraaf  ca’1915   en 2009                                                                                                                        Bron:  ‘Gedenkboekje 100 Jr’

Bron: Officiëel Orgaan van den FNZ. 1928 nr. 52


Stoomzuivelfabriek „De Graafstroom" te Bleskensgraaf 20 Jaar.

Volgens een bericht in  „De Telegraaf” was het op 22 December j.l. 25 jaar geleden, dat bovengenoemde fabriek begon te werken.

Dit bericht was niet juist, daar het geen 25, doch 20 jaar geleden was, dat dit feit plaats vond.

Hoewel 20 jaar als regel geen bestaansperiode is, waaraan meer dan gewone aandacht wordt geschonken, willen wij, nu het bericht toch eenmaal verspreid is, de fabriek ook met dit feit gelukwenschen. De fabriek te Bleskensgraaf is, vooral door haar gunstige ontwikkeling in de latere jaren, een bedrijf geworden, dat zijn plaats in de rij der coöperaties - hoewel het zelf niet de coöperatieve vorm heeft - waardig vervult. Dit is van groote beteekenis voor de boeren in den Alblasser­waard, omdat het een der weinige fabrieken is, die den moeilijken strijd om het bestaan in die streek glansrijk door­staat en op zeer goede resultaten mag bogen.

Aanvoer en andere gegevens De Graafstroom                                      Bron: gedenkboekje 75 Jr (via de hr. Jongeneel)

   Deze fusie ging niet door......niets over gevonden

  Omzetting van NV. naar Coöperatie ging niet door - zie kn. rechts

  Knipsel NBvG - 5 dec. 1949 - maakt pas melding van omzetting!

Bleskensgraaf - 1/6

Bleskensgraaf  De Graafstroom 1908 - 2007 / 2007 - heden, Delta Milk

Link: www.binnenwaard.nl/../de-melkfabriek...


Off-Line: www.binnenwaard.nl/../de-melkfabriek..pag.3 / pag. 4  / pag.5  / pag. 6

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

 Link: DeltaMilk