#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Plaats

Adres

Naam daar voor

Lijst De Wit

ZJB.

Opmerkingen

Amsterdam -lijst

Albert Cuypstraat 222a

Nieuwe Plancius -


‘41

*) 1940 naar A.H.

Amsterdam

Bilderdijkkade 55-61

Assumptio  - G. W v. Klaveren


‘41-’47


Amsterdam

Beijersweg 10

?

1941-1989

‘41-’63

‘64 NMU ** - sluit in 1989

Amsterdam

Karperstraat 19

Nieuwe Plancius -

 - 1946

‘47


Amsterdam

Voorburgwal 288

?


‘47

Was vóór’’65 hoofdkantoor

Amsterdam

Overtoom 187-195

Amsterd. Melkinr. VAMI

- 1975

‘53-’65

‘64 hoofdkantoor / ‘64 NMU

Amsterdam

Prinsengracht 745

Amsterd. Melkinr. VAMI

-


1949 over genomen

Amsterdam

Watergraafsmeer

Melkinr.  Sterovita
Breukelen

Rijksstraatweg 4

Insulinde

1890-1974

‘47-’63

‘64 NMU **

Delft

Zuideinde 110

De samenwerking ?

?-?

‘47-’59

 Sluit na opening ‘Rotterdam’

Dordrecht

Weeskinderendijk 129

Melkexport Sterovita

1941-heden

‘41-’64

 

s-Gravenhagen-lijst

Calandplein 4

Het Zuivelhuis


‘41-’47


s-Gravenhagen

Lange Beestenmarkt 122a

?

? - ?

‘56-’59


Rotterdam-lijst

Aelbrechtkade

Vita*) 1940 naar A.H.

Rotterdam

Joh. Idastraat 29

NV. SZ. Schieland - B.H. Slee


‘47


Rotterdam

Keenstraat 55

Nw. Melkinr. (Spaanschepolder) *


60-’64

1966 NMU**

IJselmonde=Rotterd.

Bovenstraat 250

A. Kievit

1941-1986Wilnis


De Onderneming

? - ?

‘41 ?
Uit ‘lijst De Wit’, div. Zuiveljaarboeken en ‘knipsels’ komt de volgende lijst te voorschijn:

1941

Albert Heijn neemt in 1941 in Rotterdam “VITA” en in Amsterdam de A. Melkinr. “Nieuwe Plantage” over. Directeur werd R. Talsma van de Coöp. “Vooruitgang” R.dam. Ook nam A.H. naast fabrieken in IJselmonde, Wilnis en Den Haag het A.damse bedrijf van v. Klaveren over

1948

Albert Heijn neemt ‘VAMI” over, was in 1917 ontstaan uit vier Amsterdamsche melkinrichtingen. Alle bedrijven gaan verder onder de naam Sterovita

*)

Waren in handen gekomen na een eerdere - mislukte - samenwerking met Theo de Hollander  (R.dam /Leiden)

**)

Nog resterende bedrijven worden door aandelenruil over genomen door de NMU - zie knipsel 1964-09-24

De Melkexport Sterovita BV.,  fabrieken te Dordrecht en xxxx, bleven buiten de overname....

Volledig verhaal in MAP-Sterovita-Melkindustrie_2013-05-14.pdf (nog steeds niet volledig!)


De N.V. Sterovita werd opgericht in 1940 enerzijds door inbreng van de be­drijven van de heer Talsman, Rotter­dam, anderzijds door twee melkfabrie­ken te Den Haag en Amsterdam, van de firma Alb. Heyn, terwijl daarna nog een groot aantal kleinere bedrijven werden opgekocht. Thans beschikt de N.V. over 5 grote melkinrichtingen t.w. in Dordrecht, IJsselmonde, Delft en 2 in Amsterdam met daarnaast de fa­briek „Insulinde” te Breukelen. De be­tekenis dezer consumptiebedrijven mo­ge blijken uit de omzetcijfers, n.l. Am­sterdam 1 millioen liter per week, Rot­terdam 5 à 6 honderd duizend en Delft 250.000 liter per week.

De fabriek in Breukelen werd in 1946 volledig vernieuwd, zodat deze aan de hoogste eisen voldoet. Er wordt daar per week 1 millioen liter melk ver­werkt. - Volledig verhaal in MAP Sterovita

Foto uit Gedenkboek 40 Jr. VVZM 1948 Sterovita knipsels

Meeste hier over geplaatst bij DOMO

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Zie ook  MAP-CMC-CMC-MelkUnie-Melkunie-Holland.pdf

.Sterovita

Sterovita 1941 - 1964 / 1981

Zie ook  Boek Een begeerlijk product Geschiedenis van de MelkUnie Holland - 1990 P. van Druenen

Volledig verhaal in MAP-Sterovita-Melkindustrie_2013-05-14.pdf   (nog lang niet volledog)

 23 September 1964 Bericht van overname aandelen Sterovita door Nederlandse Melkunie - zie ook MAP

Zuivelfabrieken.nl