#NBr/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Waalwijk

Waalwijk part. (Gerritsen) WAMI. 1929*-1965

* ‘Boek de Wit’: Waalwijk (P) 1929-1965

Zuiveljaarboeken:

1941 Waalwijk Laageinde 30b Fabriek van melkprod. “Taxandria” Eigenaar C. H. De Vries

1947-1949 Waalwijk Laageinde 30b*Melkinr. W.A.M.I.  Eigenaar B. J. M. Gerritsen

* 1951-1953 Grootestraat 350 / 1955-1965 1e Zeine 128


Boek: ‘Goei Botter’: wordt omstreeks 1960 ‘gekocht’ door de coöp. buurfabrieken  CZ. Drunen en CZ. Sprang-Capelle De melkinrichting  wordt korte tijd hun consumptiemelkbedrijf. Beide zuivelfabrieken - samen met WAMI - fuseren in 1965 met St.-Jan te  Den Bosch, de beide Coöperaties sluiten, ‘Waalwijk’ blijft nog enige tijd uitgiftedepot van St.-Jan.  

(Zie ook de beschrijving van deze ‘samenwerking’ bij 25 Jr. WAMI)

▲  Gegevens

Tekst bij foto WAA05009 - niet geplaatst - ......De heren de Vries en Gerritsen waren de oprichters van de W.A.M.I. in 1941.

Objectnummer WAA05012                                                                               Bron: Streekarchief langstraat Heusden Alten

Waalwijk Grotestraat

Beschrijving Personeel bij de melkfabriek van de W.A.M.I. (Waalwijkse Melkinrichting) aan de Grotestraat. Vijfde van links Cor Grootswagers, in het midden de heer B.J.M. Gerritsen en rechts Piet de Brouwer Circa 1940

▲  Twee maal onduidelijke zuivelfabriek

Betreft de ‘Eerste Waalwijkse Melkinrichtingen’, die in 1930 failliet ging is - tot heden - verder niets gevonden!

▲  1939 eerste knipsels ‘melkfabriek’ Taxandria Eigenaar de Vries

▲  1944 eerste knipsels ‘melkfabriek’ W.A.M.I Directeur (eigenaar) B.J.M. Gerritsen

 Knipsels 25 jr. Jubileum WAMI


 1960 Mei 25 jarig jubileun Waalwijkse Melkintrichting WAMI

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

▲  Juli 1956 Samenwerking CZ. Drunen en CZ. Vrijhoeve-Capelle  nodig bij overname WAMI


 Zie voor beginperiode Baardwijk