#NBr/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

RANB-19-1  

RANB-22

Zuiveljaarboeke 1955 t/m 1975    

Hilvarenbeek Adrianus in 1929 ontstaan uit:

Adrianus gaat begin 1948 naar CTM Tilburg **

Bloemenstraat 24,   zie ook MAP-Campina (© )

    Hilvarenbeek Concordia  1902* - 1929

* Stoomzuivelfabriek Boerenbond - zie knipsel 1903


    Baarschot Ons Genoegen 1900-1929    Diessen De Dageraad 1902 - 1929    Esbeek Union 1900 - 1929    Bies-Houtakker De Boterbloem 1902* - 1929

* Handkracht Boerenbond - knipsel 1903 / 1917 op stoom

  # = J.C. Dekker /  & Bierkens  171-184

** & 184: 2 jan. naar CTM., word melkinr. / kaasf,, sluit ca. 74


Hilvarenbeek voorzijde Coöp. Zuivelfabriek Adrianus ca. 1946                                                                                                                     Bron: Gedenkboek 50 Jr. ZNZ. 1946

 RANB kaart-18-1

Hilvarenbeek - 1/2

Hilvarenbeek  CZ. Adrianus 1929 - 1974**


KG. melk

Voorzitter

Directeur

Product

1929


Heuvelmans

G.A. Vonk

boter

1930           ,,1944

2.547.971
1945

2.463.343

J. Hesselmans

           ,,


1948

4.021.656

J. Hesselmans

G.A. Vonk


Plaats

Kg. Melk in

 1909 / 1925

Naam vereniging

Directeur

        1909                     1926

Product

Baarschot

391.050 / 366.218

Ons Genoegen

A. Kuiper         /             -

-

Diesen

726.790 / 852.504

Dageraad

J. Coppelmans /   B.G. Trienekens

boter

Esbeek

356.028 / ?

Unitas

M. Hoijen         /   A. V Rijwijk

,,

Biest-Houtakker

328.653 / ?

De Boterbroem

C. V. Dijk          /    J. Niemeney

,,

Hilvarenbeek

1.150.747 / 1.207.642

Concordia

Tr. Verhoeven  /    H. Vd. Broek

,,

Toevoeging van enkele zuivelfabrieken rond Hilvarenbeek 1909 en 1926

Onderste vier van bovenstaande lijst na 1929 gaan verder als St. Adranus, fabriek in Hilvarenbeek

Bron: Zuiveljaarboeken en Jaarverslagen FNZ.

Verdere ontwikkeling van ‘St. Adranus’

Bron: Officiëel Orgaan van den FNZ. 22 juni  1929 nr. 25


Opening der nieuwe Stoomzuivelfabriek


't Was feest te Hilvarenbeek op 29 Mei j.l. De nieuwe Coöp. Stoomzuivelfabriek „St.-Adrianus” werd onder veel belang­stelling plechtig ingezegend. Volgens Katholiek gebruik werd de dag begonnen met een H. Mis, opgedragen door den Zeer Eerw. Heer Pastoor Beijnen, welke plechtigheid door nagenoeg  alle leden en vele genodigden werd bijgewoond.


Hierop volgde een algemene ver­gadering in het patronaat. Hoewel deze vergadering een zakelijk ka­rakter droeg, benutte de voorzitter - de heer Heuvelmans uit Diessen - deze gelegenheid, om alle leden en genodigden van harte welkom te heten. De dag, zo zegt spr., die wij vandaag zijn begonnen, is voor ons een gewichtige dag, omdat wij een zaak gaan openen, waarvan voor een groot gedeelte ons wel en wee afhangt. Spr. ziet echter de toekomst niet donker in. Een ver­eniging van 250 leden, die allen eenzelfde doel nastreven, prijs stel­len op een eigen organisatie en voor vervreemding naar elders niets voelen, noemt spr. een schit­terend begin. Spr. uit zijn voldoe­ning over de eensgezindheid der leden


Vervolg in volledige pdf versie

CZ. Hilvarenbeek Heropening na nieuwbouw in 1929In lijst ZNZ gedenkboek blz 318: Boterbloem(?) ontstaan uit Concordia, Union en St.Adrianus

 Gegevens

Als tekst geplaatst in MAP Noord-Brabant  beginperiode © versie


Esbeek nov. 1893: over plan voor roomboterfabriek

- in systeem  start in 1900!

Esbeek Jan. 1897: over plan voor roomboterfabriek

- in systeem  start in 1900 - zie ‘Bierkens’ blz. 172

Hilvarenbeek mei 1902:

Bedragen bouw stoomzuivelfabriek ca. 3358 gld.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina