voorgaande

#St/2020-08-06

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Noord-Brabant zuivelindustrie - fusie lijst
*


Toevoeging zuivelhistorienederland;  ‘?’, afwijking tov. zuiveljaarboek ,????’, niet duidelijk en/of niet bekend, ‘67  is afkomstig uit zuiveljaarboek 1967/68

**


Afkomstig uit 1)

***


Uit boekje ‘Zuivelfabrieken Reek en Schaijk’ 2006

1)


Bron: Ledenlijst Z.N.Z. 1909 via FNZ jaarverslag

2)


Breda in ‘41 v/h/ Rappard en van Heel nu A. van Hoofd

3)


Klundert ‘41 v/h Fa. M. Noteboom & Bottema later C.W. de Hoed  /’67 Nutricia / bij “grote fusie” gesloten ??

4)


Oss “Roma” in ‘41 “Roma” (H.A.M. Nederveen Nijland, Dr. J.F. van Oss A.dam)

5)


Oss Klatt gerommel met adres ‘26 Stationstraat /’30 Stationweg 28 / 41 Spoorlaan

6)


Uden ‘32 Hendrix en Kirck kwamen resp. uit Maarssen en Almelo

7)


Vught ‘32 Eesscheweg Melkinr

8)


Alphen ‘35 van Coöp. in part. handen Gebr. vd Ven uit Tilburg

9)


Wagenberg in ‘35 “N.V. Brabantsche Fabrieken van Melkpr.” (“Neerlandia” weesp) Tijdelijk - niet in ‘47 - stop gezet / 51 weer VZ R.dam.

10)


Tilburg ‘57 nevenbedrijf te Hilvarenbeek - kaasfabriek / ‘61 aangesloten bij Zuidelijke Melkbedrijven

11)


Breda: ‘59 beide bedrijven werden opgenomen in de Coöp. Bredase Melkinrichting “De Hoop” G.A.

12)


Zevenbergschehoek in ‘53 Productiebedrijf Coöp. Overmelk Centrale “C.O.C.” - opgericht 3 mrt. 1939, in1947 11 en 1951 29 leden / ‘53 niet meer

13)


In ‘67 Spang-Capelle met “St. Jan” - adres is zelfde!

14)


Heusden is in ‘67 Ned. Melk-Unie fabriek - Amsterdam / ‘73 CMC. Melkunie

15)


Genderen /‘63 “Land v. Heusden en Altena” - met Nieuwendijk / ‘65 LiSa - Giesenburg- met Giesenburg en Arkel (Z.H.) / ‘73 CMC-MelkUnie

16


Veghel: ‘47  Centrale Melkpr. Fabriek van CZNZ Noordkade 33 - daarvoor in Eindhoven / per ‘59 NCB. laan 68 / ’63 CZNZ fabriek - Roermond - / In 1971 “De Maasvallei” / 1976 fusie met Campina / 1978 DMV-Campina - onduidelijk wanneer “DMV.” voor het eerst werd gebruikt ? - merk op dat De MaasVallei ook de zelfde afkorting heeft! Zou zijn opgericht in 1931 ???? niets te vinden in OO. en zjb.............wie helpt!

17)


Is begin 1948 - administratief  - aan “De Kempen” - Eindhoven - gaan leveren.

zjb.


18

‘63

Samenwerkingen in ‘63:

“C.Z.N.Z”. te Roermond, met productiebedrijven te Bergeyk en Veghel,

“CTM” te Tilburg, met fabrieken in Tilburg en Hilvarenbeek,

“De Kempen”, te Eindhoven, met fabrieken in Bladel, Eindhoven, St. Oedenrode en Oirschot,

“Land van Heusden en Altena” te Genderen, met fabrieken in Genderen en Nieuwendijk,

“ZEV” - “Zuivel-Export en Verwerkingsvereniging Brabant” heeft eigen productiebedrijf in Zevenbergschenhoek. (ook in ‘65 en ‘67)

Stichting Zuidelijke Melkbedrijven (“Z.M”) Is een samenwerking van ‘s-Hertogenbosch, Oss, Oosterhout, Tilburg, Udenhout en Teteren

19)

‘65

Samenwerkingen in ‘65:

“C.Z.N.Z.” te Roermond, met fabrieken in Bergeyk, Veghel en Roermond,

“C.T.M.” te Tilburg, met fabrieken in Tilburg, Hilvarenbeek en Udenhout,

“Campina”, te Eindhoven, met fabrieken in Bladel, Eindhoven, Beek en Donk, Budel( In Limburg; Nederweert, Stamproy en Weert),

“Land van Heusden en Altena” te Genderen, met fabrieken in Genderen en Nieuwendijk,

“Combo” te Oss, met fabrieken in Oss en Berghem,

“West-Brabant” te Roosendaal, met fabrieken in Roosendaal en Wouw,

“Zuidelijk Melkbedrijven” te Breda met fabrieken in Tereringen - is Breda -  en Oosteind.

20)

‘67

Samenwerkingen in ‘67:

“C.Z.N.Z.” te Roermond, met fabrieken in Bergeyk, Roermond en Veghel, (Pr. Bern.str. 46)

“C.M.L” - Coöp. Zuivelver. Midden Limburg - te Roermond met fabrieken te Heythuysen (Li.) en Roermond (Li.)  (Pr. Bern.str. 43)

“C.T.M” te Tilburg, met fabrieken in Tilburg, Hilvarenbeek en Udenhout,

“Campina”, te Eindhoven, met fabrieken in Bladel, Eindhoven, Heeze, St. Oedenrode, Oirschot en Weert (Li.),

“V.C.Z. West-Brabant” te Roosendaal, met fabrieken in Roosendaal en Wouw, (Verenigde Coöp. Zuivelfabrieken West-Brabant)

“C.M.B. Martinus” ? te Breda, met fabrieken in Breda, Oosterhout en Teteringen

21)

‘73

Samenwerkingen in ‘73:

“C.Z.N.Z. Roermond” heet nu “De Maasvallei”, naamsverandering vond in 1971 plaats - (Afkorting DMV !) - met bedrijven te:

Cuyk, St. Anthonis  (kaas), Heythuysen (boter), Panningen (boter),  Rijkevoort, Roermond (melkinr), Venray (boter, kaas) Venlo (boter, melkinr.)

Ook Deelnemers en - kort daarna - gesloten Vierlingsbeek. In 1973 sloot Dinther zich aan

In Veghel zeteld de “Zuid Ned. Melkind”. met productiebedrijf in Bergeyk, Breda en Roermond (beiden handel) nog geen DMV als bedrijfs/product naam !

“Campina” te Eindhoven, met fabrieken in Asten-Someren, Bladel, Boekel, Eindhoven, Heeze, St. Oedenrode, Oirschot - (Echt, Sittard, Heerlen, Maastricht en Weert in Limburg,

“Brabant-Zeeland” Roosendaal was een nw. naam  (was daarvoor West-Brabant) na fusie Roosendaal, Rijsbergen, Wouw, Etten-Leur, Zunderd en Zeewsche Kloosterzande, Middelburg, IJzendijke

“C.M.B. Martinus” ? te Breda, met fabrieken in Baarle-Nassau, Breda, Oosterhout en Teteringen

Verder  uit Menken boek,  blz. 172

In 1970 fusie Asten/Someren en Deurne met Campina. In 1971 sloten “De Mijnstreek” uit Heerlen en “Sibema” Sittard  zich bij Campina aan.

Ook - in 1971 - ontstaan in de “Cunera-groep”. dat waren de bedrijven uit Mill, Lith, Oss en Rijkevoort. Deze “Conera-groep” zou niet lang bestaan, zij  sloot zich in 1972 aan bij de onderstaande “De Maasvallei” te Roermond  

De  “De Maasvallei” te Roermond ontstond uit samenwerking van de fabrieken; Roermond, Heythuysen, Venlo, Panningen,Sevenum, Verray, Vierlingsbeek, St. Anthonis en Cuyk.

22)

‘75

‘75 Toevoeging: Coöp. Zuivelvereniging “Campina” G.A., Dirk Boutslaan 2. Mr. J.J.M Eijsbouts, W.J.H. Derks, Drs. S.W.Miehuizen, drs. J.J.M Scheurs, cons, melk en producten, boter, kaas en consumptie-ijs. Directeur industriebedrijven: T. Bonants. Bedrijven te: Eindhoven. Bladel, St. Oedenrode, Oirschot, Boekel, Asten, Someren, Echt, Weert, Sittard en Maastricht.

Verder in Eindhoven; Zuid-Nederlandse Zuivelprodukten B.V. Parklaan 34. J.A.Ch. van Gestel, Cons. melk en -producten, boter, kaas, koffiemelk, Klop-Klop en Elk, condensmelk. (Hoofdbedrijf: D.M.V. te Veghel)

Bij D.M.V. in Veghel was Drs. L.A.P.M. Oomens de ‘baas’.Er was één nevenbedrijf te Zevenbergschehoek, met vestigingen in Bergeyk, Eindhoven, Breda, en Roermond. Verder zijn de eerdere samenwerkingenhier niet vermeld, één jaar later zouden ze opgaan in Campina  - zie 23)

23)


In 1976 kwam de grote fusie in Zuid-Nederland tot stand, toen Campina (Eindhoven) VVCZ. Brabant, Schijndel, Zeeland, Martinus, Maasvallei en Centraal-Brabant besloten tot fusie. Twee jaar  later - 1978 - werd DMV en Campina samengevoegd tot “DMV-Campina”. (Menken boek blz. 172)

De zuivelbonden werden opgeheven. Er kwam een nw zuidelijke organisatie, de  CZOZ. Alleen Gilze in N-Brabant was geen lid, deze fabriek  werd B Lid van het FNZ - net als Acmesa en DOC in Drenthe. In ‘75  al melding over deze ontwikkeling, niets over Gilze als B. Lid

24)

‘77

‘77 Toevoeging: “Campina” - Eindhoven

Cons.melkfabrieken;  Eindhoven, Breda, Middelburg, Roermont, Roosendaal, Tilburg, Venlo, Rijkevoort, Sittard

Cons. ijs fabrieken;  Eindhoven en Echt,

Kaas fabrieken; Asten, Etten-Leur, Rijkevoort, Tilburg en Wouw,

Boter fabrieken; Baarle Nassau, Boekel, Heerlen, ‘s-Hertogenbosch, Heythuysen, Maastricht, St. Oedenrode, Oss, Venray, Weert en Zundert

25)

105

(Boek Menken) L. Menken “. die na de fabriek Hoensbroek in ca.1955 ook een fabriek overnam in Den Bosch”- 1956 - vermoedelijk, Melkinr. “Nooit Gedacht”  

26)


In 32 ook Roswinkel Melkinrichting ????? /’53 Prinsenbeek  (G. Prinsenhage)  C. “St. Gertrudis” ????

27)


Zie ook pdf-bestand over archiefstukken in Roosendaals archief - bij toelichting

28)


Gilze trad in 1985 toe tot Campina. Bleef over Nutricia - Cuyk, Menken - Oud-Gastel. Één Coöperatie - St. Lambertus te Veghel - trad eind 1985 als laatste toe.deel van persbericht

Campina en Farm Dairy richten investeringscoöperatie op

Campina Melkunie  Datum : 18-12-2002  Plaats : Zaltbommel

Campina en Farm Dairy richten investeringscoöperatie op

Campina gaat met Farm Dairy een overeenkomst aan die gericht is op het optimaal benutten van de productiecapaciteit in Lelystad.

Zowel Farm Dairy als Campina blijven volledig autonoom opererende zelfstandige ondernemingen. Om deze zelfstandigheid te waarborgen is een investeringscoöperatie opgericht voor mogelijke toekomstige investeringen. In deze coöperatie met drie partijen heeft Campina een minderheid. De derde betrokkene is de heer Meijers, eigenaar van een makelaardij in assurantiën en onafhankelijk investeerder, die van beide het vertrouwen geniet. Bestuurders van de investeringscoöperatie zijn ...

C.T.M. Tilburg


C.Z.N.Z. Roermond


de Kempen Eindhoven


Combi Oss


L. v. Heusden en Altena Genderen


Nutricia Zoetermeer


Z.M.B. (Z.E.V.) Breda


De Maasvallei Roermond


Campina Eindhoven


West-Brabant Roosendaal /vcz


CMC-MelkUnie


Hollandia Vlaardingen


Centraal Brabant Tilburg


DMV Veghel


CPB. Bergeijk


Brabant-Zeeland Roosendaal


Menken


Div. part.

Plaats

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb. *

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

prod.         ‘53

Begin       *

A

Asten- Heesakkerweg 13

“Oude Molen” /’59 “Asten-Someren) / 1970 Campina

c

‘26-’77

x

x

x

x

80b.wp.cm

1894-1980

B

Baarle- Nassau- Loveren A79

“De Hoop” / “Martinus”  / 1976 “Campina”

c

‘26-’77

x

x

x

x

76b.

1904-1976

Bakel-Milheeze

“Bakel en Milheeze” ‘Landbouwers Welvaren’

c

‘26-’57

x

58


b.cm.

1894-1958

Bavel-  

“St. Brigida”

c

‘26-’57

x

57


b.cm.

1901-1957

Beek en Donk- Kerkstr. 11

Katholieke CZ. “De Eendracht” /’65 “Campina”

c

‘26-’65

x

x

67

b.cm.

1894-1967

Beek-

> 53 Princenbeek)
Bergen op Zoom- K.v.str.57

“Coöp. Melkinrichting v/d. Wouwsche Zuivelf.”

c

‘26-’61

x

‘61


b.cm.

1918-1957 ?

Bergen op Zoom- B.hemstr.

“Vacca” / filiaal  “Hollandia” -  Oud Gassel

p

‘35-‘65

x

x

?

cm.gm.

1930-1970

Bergeijk- Loo 22

“St. Bernardus” /’47 pr. bedrijf CZNZ  /’79 “Campina”

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

01

b.vp.mp.cm.sp.

1913-2001

Berghem- Burg. v. Erpstr. 23

RK. CZ. “H. Joseph” /’65 Combi - Oss

c

‘26-’65

x

x

65

b./b.cm.

1917-1966

Berlicum-  Kerkwijk 85

“St. Norbertus”

c

‘26-’65

x

x

66

b.cm.

1917-1966

Beugen-

Zie Rijkevoort “St. Cunera”
Bladel-  Industrieweg 2

“St. Isidorus” /1947 “De kempen” / 1964 “Campina”

c

‘26-’75

x

x

x

76
b.cm.sp.

1917-1976

Boekel-  Julianastr. 26

“De Boterbloem” / 1970 “Campina”

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

90


b.k..cm.

1912-1990

Boxtel-

“De Hoop” /1961 “De Kempen”

c

‘26-’61

x

61


b.cm.sp.

1903-1961

Breda- (Prinsenhage)

< ‘53 Prinsenhage Firma M. Balemans en Zn.

p

‘53-’59

x

‘59


cm.

‘53-’59 *

Breda- Delpratsingel  6 /  9

N.V. “B. Melkinrichting”  “BMI” -- v Hooff                11)

p

‘26-’61

x

‘61


b.cm.gm.sp.

1881-1968 ?

Breda-

Campina Melkinrichting

cBreda- Mastboschstr. 107

(<‘53 Prinsenhage) “St. Martinus” / 1976 “Campina”

c

‘26-’77

x

x

x

x

76b.cm.gm.sp.

1912-1976

Breda- Zandpoort 2

De Moderne Melkinr. G.P.A. de Roos

p

‘55-’57

-

-

-

-
cm.


Breda-  Ginnekestr. 115

N.V. “De Hoop” / 1962 CZ. Teteringen                       11)

p

‘26-’61

x

62


b.cm.

1905-1962 *

Budel- Maarhezerweg 38-40

“St. Anthonius” / 1948 “Ament”/ 1964  Campina

c

‘26-’65

x

x

66

b.

1914-1966 *

C

Capelle-Vrijhoeve-  J. str 29

“De Toekomst” /’65 fusie met ‘s-H.bosch “st. Jan”     13)

c

‘26-’65

x

x

63

b.cm. /b.cm.

1909-1963

Chaam- Dorpsstr. 73

“Landbouwers Welvaren”

c

‘26-’65

x

x

65

b.cm.sp.

1899-1965

Cuyk-  Grootestr.

“St. Maarten” /1971 “Maasvallei”

c

‘26-’73

x

x

x

75
b.k.mp.cm.gm..

1904-1975 *

Cuyk- Provincialew. 17

“Lacta” afd. Nutricia Zoetermeer /? Numico

p

‘47-‘77

x

x

x

x

x

x

x

b.vp.gm.gm.sp.

1901-heden

D


c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

prod. ‘53/


Den Hout - Heuvel 18

Melkprod. C.J. Oomen en zn.

p

‘55-’63

-

x

63

b.wp.cm

‘55-’63 *

Demen-  

Karnhuis

c


1990-????

Deurne- Molenstr. 55

“St. Isodorus” /1971 “Campina”

c

‘26-’67

x

x

71

b.cm.

1912-1971

Dinther- St. Servatiusstr. 41

“Onder Gods Zegen” / 1972 Maasvallei

c

‘26-’73

x

x

x

72
b.cm.

1917-1972

Dongen- Tramstr. 22

“Dongen” / ?? CTM. Tilburg

c

‘26-’75

x

x

x

75
b. cm.

1900-1975 *

Drunen- Stationsstr. 20

“Eerste Langstraatsche Stoomz. f.”

c

‘26-’65

x

x

64

b.cm

1905-1964

E

Eersel- Prov. weg A193

“St. Benedictus” /1948 “De Kempen”                            17)

c

‘26-’55

x

60


b.

1913-1960 *

Eindhoven- Paradijslaan 31/

Coöp. melkinr “St. Jan” / 1948 “De Kempen” = Campina

c

‘30-’77

x

x

x

x

x

x

x

b.k.cm.cijs

1917-heden

Erp-

“St. Josef” / 1954 Boekel

c

‘26-’55

x

55

-

-
b.cm.

1917-1955

Etten Leur- Stationstr. 177

“De Hoop”

c

‘26-’63

x

x

x

x

78b.k.cm.

1901-1978

G

Gemert-

“De Eendracht” / 1970 “Campina”

c

‘26-’67

x

x

70

b.cm.

1916-1970

Genderen- Hoofdstr. 45

“Op Hoop van Zegen” /‘63 /’65 Lisa / ‘73 CMC-MU 15)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

92


b.k.wp.

1906-1992

Gilze- Lange Wagenstr. 16

“De Goede Verwachting “ /1983 DVM-Campina        28)

c

‘26-’77

x

x

x

x

85b.k.cm.cijs

1903-1985

H

Haaren- (bij Oisterwijk)

CZ. “St. Joseph” / 1958 Udenhout

c

‘26-’57

x

58


b.

1916-1958 *

Heeze- Leenderw. 24

CZ. “Heeze Leende” / 1967 “Campina

c

‘26-’67

x

x

68

b.cm.gm.

1917-1968 *

Helmond-  / ‘55 Beelsstr. 68a

//“De Eendracht” /”HeMePr” / 1982 “Campina”

c

‘30-’77

x

x

x

x

82b.cm.

1918-1982 *

Helvoirt- Torenstr. A 96

“St. Lucia”

c

‘26-’53

x

53

-

-

1917-1953

Herpt- (Luttelherpt)

“St. Isidorus”

c

‘26-’61

x

61

-

-
b.cm.

1908-1961

‘s-Hertogenbosch- H. str. 27

Melkinr. “Nooit Gedacht” Erp en Geerts / ? Menken 25)

p

‘26-’57

x

‘57

-

-
cm.

????-1957 *

‘s-Hertogenbosch-Ko.sw.      1)

C. s-H. Melkinr. en Zuivelf. “St. Jan”  

c

‘26-’59

x

-

-

-
b.cm.


‘s-Hertogenbosch- P. L.dijks.

C. Melkinr. en Zuivelf. “St. Jan” /’71 C-Br./ ‘76 Camp.

c

‘61-’77


x

x

x

x

x

x

b.cm.

1919-heden

Heusden- Hoge Maasdijk 3  14)

Fabr. v Melkpr. “V.Z.” (R.dam) “De Bommelerwaard”)

p

‘26-’73

x

x

x

x

?b.vp.cm.gm.

1924-1972 ?

Hilvarenbeek- Bloemenstr.24

Na ‘55 CTM. Tilburg afd Hilvarenbeek          10)

c

47 -’73

-

x

x

75

1955-1975 *

Hoeven- St. Jansstr. 89

“Helpt Elkander”

c

‘26-’63

x

x

64

b.cm.

1901-1964

Hoogeloon-

“St. Pancratius” /1947 “De Kempen”

c

‘26-’61

x

62


b.

1917-1962

Huybergen- bergsestr. 27

“De Hoop” / 1969 fusie met West-Brabant ?                  27)

c

‘26-’67

x

x

67

b.cm.

1914-1967

K

Klundert- Noordschans 8     30

“De Volharding”  / 67  Nutricia

p

‘26-’73

x

x

x

76
b.k.vp.cas.cm..

1923-1976

L

Liessel-  (Deurne)

Coöp. Stoomzuivelfabriek “St. Hubertus”

c

‘26-’57

x

59


b.cm.

1909-1959

Lith- Hertog Janstr. 14

“De Maaskant”/1972 “Cumera”

c

‘26-’67

x

x

‘67

b.

1913-1972

M


c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

prod. ‘53/


Made- Stationstr. 42

“St. Bernardus”

c

‘26-’73

x

x

x

72
b.cm.

1904-1972

Mierlo-  

“St. Lucia”

c

‘26-’61

x

60


b.cm.

1917-1960

Mill- Spoorstr. 19

“St. Willebrordus”/1971 Cumera /1972 Maasvallei

c

‘26-’67

x

x

70

b.cm.gm.sp.

1906-1970

Moergestel- Postelstr. 21

“St. Ermelindus” / ?? CTM - Tilburg

c

‘26-’65

x

x

‘65

b.cm.

1903-1963 ?

Molenschot-  

Bastiaansen (Eco-bedrijf) / 2003 einde ??

p


x

x

?


1979-2003 ?

Mortel-  (De) (‘51 Gemert)

“Mortels”   /’41 “Welvaren” H.vd. Vleuten

c

‘26-’53

x

‘53


b. / b.

1927-1964 ?

N

Nieuwendijk- Buitenkade 3

“St. Willebrordus” /’53 “Altena” B vd. Meer

c

‘26-’65

x

x

‘65

b.k.vp.cm.

1916-1963 ?

Nistelrode- Laar B 34a

“Door Eendracht Sterk” / ??

c

‘30-’65

x

x

65

b.cm.cijs

1929-1965 *

O

Oirschot- Gasth.str. 9

“St. Odulphus” / 1947 “De kempen” / 1964 “ Campina”  

c

‘26-’75

x

x

x

75
b.wp.cm.

1912-1975

Oosterhout- Prov. weg 151

“Oosterhout” /’49 “Eendracht” /’65 CZM.

c

‘26-’73

x

x

x

‘73
b.cm.

1899-1964 ?

Oss- Boterstr. 20

“St. Willebrordus” /1963 Combi / 1972 Maasvallei  >   

c

‘30-’77

x

x

x

x

78b.cm.

1900-1978

Oude Molen

Na ‘41 Asten
Oud Gastel-

“Vacca” vd. Mij “Hollandia” /’73 Nestlé / 1973 Menken

p

‘26-’77

x

x

x

x

x

x


b.gm.cm.


Oud-Gastel-

1998 Campina-Melkunie / Campina

p
x


1935-heden

P

Prinsenbeek- Valdijk 8      26)

(was < ‘51 Beek)  CZ. “St. Gertrudis” A.J. Vonk  

c

‘26-‘65

x

x

‘65

b.cm.

1904-1964?

R

Raamsdonk- L.bachtstr. 44

CZ. “Raamsdonk-Waspik”  H.J. v. Loon

c

‘26-‘67

x

x

69

b.k.cm.gm.sp.

1907-1969

Ravenstein- (Huisseling)

“St. Isidorus”

c

‘26-’53

x

541917-1954

Reek- (Bij Grave)

CZ. “St. Donatus”

c

‘26-‘55

x

‘55


b.cm

1903-1943 ?

Riel- Tilburgscheweg 1

“St. Anthonius”

c

‘26-’73

x

x

x

‘75
b.cm.gm.

1902-1975 *

Roosendaal- Oosth.dijk 12    27)

“Het Anker” /1972 “WB”/ 1972 “B-Z” /1976 Campina

c

‘26-’77

x

x

x

x

76b.k.wp.cm.gm.

1903-1976

Rijen- Past. Gillisstr. 15

“De Hoop” /?? CTM Tilburg

c

‘26-’67

x

x

68

b.

1898-1968

Rijckevoort- H. eidestr. 31

<‘51 Beugen  “St. Cunera” /’72 Maasvallei / ‘76 Camp.

c

‘53-’77

x

x

x

x

x

x

x

b.cm.gm.sp.

1906-heden

Rijkevoort-

Campina 2e fabriek

x


????-heden

Rijkevoort-

Campina 3e fabriek

x


????-heden

Rijsbergen- St. Bavostr. 102

“St. Bavo”

c

‘26-’63

x

x

??

b.k.cm.

1902-1971

S


c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

prod. ‘53/


Schayk-

“St. Josef”

c

‘26-’55

x

55


b.

1913-1955

Schijndel- T. bolsiusstr. 31

Ver. Tot verb. Der zuivelb.vd. “Boerenbond” / Veghel

c

‘26-’77

x

x

x

x

77b.cm.

1903-1977 *

Someren-  

“De Zomerbloem” /’59 “Asten-Someren”

c

‘26-’61

x

61


b.

1910-1961

Son-

“St. Petrus” /1947 “De Kempen”

c

‘26-’53

x

55


b. cm.

1912-1955

Sprundel-  

“St. Jan” / 1954 fusie met Roosendaal

c

‘26-’55

x

54


b.cm.

1906-1954

St. Anthonis- (Oploo)

“De Eendracht” /1971 Maasvallei

c

‘26-’67

x

x

x

75
b.k.

1908-1975

St. Oedenrode- Lindendijk 7

‘St. Oda” /1947  “De Kempen” /1964 “ Campina”

c

‘26-’77

x

x

x

x

78b.cm.

1917-1978

T

Teteringen- Moleneind 5-7

“St. Willebrordus”/’65 CZM. /

c

‘26-’73

x

x

x

‘7 3
b.cm.

1902- ‘73 ?

Tilburg-  Wilhelminapark 43  10)

C. T. Melkinr. - CTM.” /1971 Centr. Br. / 1976 Camp.

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b.wp.cm.gm.

1913-heden

U

Uden- Veilingstr. 4

“H of “St. Henricus”  / 1970 “Campina”

c

‘26-’67

x

x

70

b.cm.

1908-1970

Uden- St. Jansstr. 35

Melkprod.f. “Brabantia”

p

‘35-’55

x

‘55


cm.gm.sp.

?-?

Udenhout- K. Molenstr. 149

“St. Isidorus” /’65 ? CTM - Tilburg

c

‘26-’73

x

x

x

73
b.cm.gm.

1917-1965

Udenhout-

de Zwaluw Eco-bedrijf / 1997 C-MU /1991-heden

Ulicoten- Dorpsstr. 47

De ?  “Eendracht”

c

‘26-’67

x

x

65

b.

1899-1965

Ulvenhout- Molenstr. 35

“Hoop op Zegen” (‘41 St. Laurentius)

c

‘26-’67

x

x

65

b.cm.

1906-1965

V

Valkenswaard-

Coöp. “Hollandia” G.A. /1947 “De Kempen”

c

‘26-’61

x

61

-

-
b.cm.

1894-1961

Veghel- NCB. laan 68   16)

“De Meyerij “ CZNZ. P.b. /1971 DMV. /1976 Campina

c

‘47-’77

x

x

x

x

x

x

x

sp.

1926-heden

Veghel- Heuvelstr. 38       28)

“St. Lambertus” / 1985 “Campina”

c

‘26-’75

x

x

x

?

85b.

1926-1985 *

Vierlingsbeek- Molenweg 6

“St. Laurentius” / 171 Maasvallei  

c

‘26-’67

x

x

71

b.

1910-1971

Vlijmen-  Achterstr. 5

“Vooruitgang”

c

‘26-’63

x

x

64

b.cm.

1909-1964

W

Waalwijk- Grootstyr. 350 /

Waalwijkse Melkinr “Wami” /’65 fusie “St. Jan’ ‘s-B

p

‘47-‘65

x

x

65

b.cm.gm

1929-1965

Wagenberg-  (Terheyden)

“St. Gommaris”

c

‘26-’61

x

63


b.cm.

1910-1963

Wagenberg-

NV. “V Z.” - R.Dam.                                                        9)

p

‘26-’57

x

59


wp. gm.

1912-1959

Wouw- Bergsebaan 37      27)

Coöp. Stoomzf. “Wouw” /’64 WB /’72 BZ./ ’77 Camp.

c

‘26-’77

x

x

x

x

76b.cm.gm.

1896-1976

Z


c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

prod. ‘53/


Zeeland-  Kerkstr. 18

“St. Jacobus” /1971 “Campina”

c

‘26-’67

x

x

71

b.cm.gm.

1910-1971 *

Zevenbergschehoek-  12)

CZ. “Z.b.hoek” /’51 C. melkproduktenfabriek .Z.E.V  

c

‘26-‘77

x

x

x

x

x

93


b.k.mp.gm.cm.

1901-1993

Zundert-  Molenstr. 147

Stoomz.f “Landbouwers Welvaren”

c

‘30-’77

x

x

x

x

76b.cm.

1899-1976


versie 29-05-2008

Fusie lijst Zuivelfabrieken en Melkinrichtingen Noord-Brabant              Bronen: zjb. 1926-1977, PZ. Boek”’De wit’. internet knipsels e.a.

 Noten / Opmerkingen / aantekeningen

zjb. jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1987

1995

2007

2016

aantal

137

140

139

140

136

?

134

114

102

97

94

92

87

79

77

68

66

62

?

37

26

22

11

11

7

?

 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl