#Fr.f/2020-08-07

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Bron: http://www.archieven.nl/...........                             (Zie ook KNM)


De N.V. "Normandia"


De boterfabriek "La Normandia" werd in 1888 door H. Halbertsma aan de Leeuwarder Straatweg te Sneek gesticht. Spoedig werd de boterfabriek onderdeel van de Vennootschap onder firma Joh’s Halbertsma. De fabriek werd in 1893 uitgebreid. In 1921 werd de "La Normandia" door de K.N.M. van de N.V. Joh’s Halbertsma's Zuivelindustrie overgenomen. De fabriek werd daarmee omgezet in de N.V. "Normandia"  Zuivelfabriek & Koelhuis. De overname door de K.N.M. is op "Normandia" van weinig invloed geweest.


Gedurende een korte tijd werden de notulen van de vergaderingen van aan-deelhouders na de overname in het K.N.M.- notulenboek bijgeschreven. Bovendien heeft de onderneming korte tijd het adres van het K.N.M.-kantoor te Sneek gehad. Daarna is de onderneming waarschijnlijk zelfstan-dig doorgegaan. Verdere gegevens zijn daarover onbekend.


Archiefbescheiden aangaande "Normandia" zijn nauwelijks aangetroffen. Het bedrijf raakte door middel van een holding verbonden met de N.V. "Freia" te Veenwouden. De wegen van "Normandia" en de K.N.M. doorkruisen elkaar waarschijnlijk pas in 1969 weer. Normandia wordt dan stopgezet en de K.N.M. neemt de afdeling melkinrichting over. 1)


1) L. Kamminga, Speculatieve zuivelfabrieken in Friesland.


    Zie meer bij Sneek / Normandia

 Halbertsma  N.V. Normandia  Sneek - 1888 - 1921 ?             

Halbertsma - Normandia

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl