#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Zuidbroek CZ. Noord- en Zuidbroekster Stoomzuivelfabriek 1885* - 1949

#Zuidbroek

Omstreeks deze tijd 50 jaar geleden werd de Zuivelfabriek opgericht

 Meer over Geertje-23 en echtpaar Kramer in MAP Rundvee - zoeken op ‘Zuidbroek’


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

    1885-11-25- Statuten met namen

* Een van de oudste ‘zuivelfabriek’ van de provincie Groningen
maar niet de oudste zoals hier naast aangegeven.
Winschoten was, naar ik weet, de oudste. (Statuten in St. Ct. 29 juni 1883 met eerste melklevering op 3 april 1884.)


Zuidbroek fuseert in 1948 met CZ. Duurswold te
Slochteren