#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Zevenhuizem CZ. 1901- 1964  

#Zevenhuizen Gr. - 1/2

  1901-03-25- Statuten Coöp.

1916

1907

1932

1901 Handkrachtfabriekje opgericht mrt.

1895

1906

1908

1910

1915

1919

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

In het gedenkboek ‘75 Jr. CZ.Roden....’ schrijft Vleer op blz. 10 dat “in 1895 kreeg Zevenhuizen een speculatief handkrachtfabriekje” .....

Ik heb niet meer gevonden dan naaststaand knipsel!

Luchtfoto CZ Zuivelfabriek Zevenhuizen ca. 1955                                             Bron:  FNZ via site www.7huizen.nl (404)

1918 Officiele samenwerking - fusie - met de CZ. Roden

Kan naar Roden met link vanaf hierGeen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right) Next (right)

De Coöp. Stoomzuivelfabriek van Zevenhuizen - Prov. Groningen - fuseerde eind 1918 met de Drentse Coöperatieve St. zuivelfabriek van Roden

Gedenkboek ‘75. Jr. Roden-Zevenhuizen’ van W. T. Vleer - ophalen

  Off-line verhaal CZ 7huizen    Deze site was ook de bron van de hier onder geplaatste foto’s