#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Woltersum CZ. Woltersum 1896 - 1935

#Woltersum

Merk op dat deze Stoomzuivelfabriek tot in ZJB ‘32 als coöperatieve Stoomzuivelfabriek vermeld staat.


Als directeur J.  Beukema 17 april 1934 - onverwacht - overlijd is het echter zijn eigendom?

De naam J. Beukema (Woltersum) kom ik ook tegen als; kassier van de Boerenleenbank, penningmeester van het Groene Kruis en als gemeenteraadslid.

Een van zijn laatste benoemingen was mogelijk lid van een runder tbc- bestijdingscommissie uit het dorp.


Verder is te zien in de Zuiveljaarboeken dat ‘Woltersum’ geen lid was van de Groninger Coöperatieve Zuivelbond

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl