#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Winsum (Gr.) (diversen) / NV. Lijempf 1921 - 1976

#Winsum (Gr.) -1/2

Plaats

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb

Prod

B. De wit

Eigen data

 Winsum-

Coöp. Winsum-Obergum  (Statuten)

nv




1892-1916

Winsum-

“NOWO” Nw. Onderneming Winsum

c



1892-1921

1916-1921

Winsum-

 NV. “Lyempf” - A. Ruiter / v Ommen / D. Wijma / ‘65 A. de Vries

p

‘26-’67

b., k. cm.

1921-1972


Winsum-

1970 DOMO-Bedum

c

‘73-’75


1972-1976


Winsum-Obergum  

Melkinr. H. van Dijk

p

‘30-’41

b. cm.

?-?


Winsum-

Fabr. v. Melkpr. “Hunsingo” H. Heerema

p

30-’41

b.,k. en gec.m.



Winsum-

Botermakerij Speerstra

p





Versie 2015-03-25







1 maart 1961 is het veertig jaar geleden dat NV. Lijempf de coöperatieve (NV) Nieuwe Onderneming Winsum Obergum (NOWO) overnam.

NOWO op zijn beurt had in 1916 de sedert 1892 gevestigde coöp. Melkfabriek overgenomen.

 

1900

1903

1902

1906

1907

1908

1910

1909

1915

1912

1913

1917

1918

1919

1921 1 maart overname door NV Lijempf - zie bllz-2

1916 (onbekende datum)  overname door

NV Nieuwe Onderneming Winsum-Obergum

Melkinrichting v. Dijk / Pakkokerij ‘Hunsingo’


Een zeer vroeg innitiatief was er van H. W Wieda. Het zg. Schwartz -systeem was nog maar net bekend in ons land. Of  het ook is toegepast op een Winsumer boerderij is mij niet bekend.

De eerste ‘boterfabriek’ in Winsum kwam er pas in 1892

Zie ook off-site versie van 404 link Winsum-Gr-zuivelfabriek-Lijempf.pdf



  Zie ook pagina N.V. Lijempf


   1892-08-26  Statuten Coöp. Winsum-Obergum  met namen

▲ 1892 Coöp. Zuivelfabriek Winsum-Obergum

Next (right)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)