#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Winschoten  Oldambtster Zuivelfabriek CZ  1884 - 1999

Winschoten - 2/7

Blz.44:  1908 Opheffen oude NV in een nieuw - meer coöperatief dan eerste

Op 26 febr. 1909 worden nieuwe statuten opgesteld er schrijven zich 143 aandeelhouders in. Het aandeel wordt bepaald op 125 gulden. Met een kapitaaltje van 20.000 gulden start de fabriek.

Directeuren zijn:

26 april 1909 tot  H. In ‘t Veld (22 jaar)

1911 J. Kiestra

29 april 1912 S. Kornelis blijft tot 1952............

▲  Vervolg knipsel Zuivelfabriek Winschoten

naar 1e pagina Winschoten Next (right) voorgaande pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right) voorgaande pagina