#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Warffum  NV. De Warfumer Zuivelfabriek 1900 - 1903

#Warffum*

* Vroeger werd de naam van Warffum overigens met één 'f' gespeld

XGeen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

  1900-08-10 Statuten NV

Via mail: 12-07-2010

In uw site http://www.zuivelhistorienederland.nl/lijst-groningen.html wordt melding gemaakt van een zuivelfabriek in Warffum, provincie Groningen.

Als bron wordt verwezen naar het boerderijenboek Kantens-Middelstum.

De fabriek heeft bestaan volgens uw site van ???? tot 1904.

Of 1904 correct is kan ik niet bevestigen.

De ???? als begindatum kan ik u wel verder mee helpen.

Zelf werkzaam bij de gemeente Eemsmond, heb ik in de bewaard gebleven hinderwetvergunningen van Warffum de aanvraag voor een zuivelfabriek kunnen terugvinden.

De aanvraag voor de zuivelfabriek te Warffum is gedateerd 28 mei 1900.  Zie bijlage.

Bij de aanvraag zit een tekening met daarop de locatie van de fabriek.

De fabriek heeft gestaan in de Zuiderhorn (een gebied ten zuiden van Warffum) en was gelegen aan wat tegenwoordig de Onderdendamsterweg wordt genoemd.

Overigens is er in 1901 wederom een aanvraag ingediend, dit omdat er een locomobiel was geplaatst.


Met vriendelijke groet,

Rick Bos,

Usquert.

Lokatie zal hier ongeveer zijn geweest - rechts waar nu de witte woning staat ?

‘Muisover’ Ophalen van tekening behorend bij de aanvraag van 1900.

Opmerkingen bij tekening:

Maten zijn niet bekend ik vermoed ca. 9 X 6 m. voor de woning (plus kantoor) en 9 x 13 m. voor de totale fabriek !

D.w.z. de opzet is een ”grote” fabriek geweest.


Geen duidelijke melkontvangst, opstelling van de centrifuge(s) en verwarmingsketel.


Als vergelijking een tekening die behoorde bij de aanvraag van een handkrachtboterfabriekje in Marum........zie de ‘buitenom’ voor bezoek aan het ‘privé’

Schetsje van handkrachtfabriekje Marum

9 X 10 m                 

Bron: Hist. Ver. Marum