#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Vlachtwedde

Vlachtwedde * 1894 - 1908   /  Eeringa en Co 1911-1918?

13 mrt 2015 uitvoerig gezocht na beide Vlachtwedder zuivelfabrieken!
Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

* Lijst De Wit alleen (p) 1911-1920

   Vlachtwedde komt niet voor op lijst Groninger zuivelfabrieken 22 okt 1904