#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Uithuizen

Uithuizen zuivelfabriek / melkontvangst 1917 - 1956

2) In het jaarverslag van CZ. Bedum 1924 lezen we:

[....]

Aan het einde van het jaar 1919 beschikte onze vereeniging over een viertal fabrieken en wel te Middelstum, Loppersum, Den Hoorn en Uithuizen.

Opgeheven waren achtereenvolgens de bedrijven van vereenigingen te Leens, Baflo, Usquert, Bedum, Garmerwolde, Winneweer en Loppersum. Het door onze vereeniging overgenomen bedrijf te Loppersum bleef in exploitatie, zooveel mogelijk als zelfstandige boter- en kaasfabriek.

De gebouwen der andere genoemde vereenigingen werden verkocht en kregen alle een andere bestemming.

De fabrieken te Den Hoorn en Uithuizen werden in gebruik genomen resp. in 1915* en 1917 en waren ingericht enkel voor boterbereiding. De daar verkregen ondermelk werd naar Middelstum vervoerd en daar verwerkt tot gecondenseerde melk, melkpoeder enz. Het grootste deel der geleverde melk werd direct te Middelstum aangevoerd.

......

De vroeger geschetste exploitatie van de fabrieken te Loppersum, Uithuizen en Den Hoorn voldeed niet goed en daarom is deze in dier voege gewijzigd, dat deze fabrieken nu enkel dienst doen voor de ontvangst van melk en de afgifte van producten. De ontvangen melk wordt, na gekoeld te zijn teneinde bederf te voorkomen, [...] met motorbooten vervoerd naar de fabriek te Bedum teneinde daar verwerkt te worden.

......

1925: Ontvangen hoeveelheid melk in Uithuizen was 4,3 mln. Kg.

        (Er werd in dat jaar 23,5 mln. Kg. totaal verwerkt in de CZ. Bedum)


* adv voor bouw ‘boterfabrie k’ was pas in januarie 1917 - zie bij Wehe Den-Hoorn

1) Over de beginperiode dat in deze ‘fabriek’ alle melk werd verwerkt is tot heden niets gevonden........

In 1909 had de zuivelfabriek van Usquert een melkrit op Uithuizen en in 1916 had de CZ. Middelstum een melkrit Roodeschool - Uithuizen, d.w.z. toen was de fabriek al overgegaan naar CZ. Middelstum. - zie tekst 2)


De zuiveljaarboeken 1926 t/m 1951 hebben het over een melkontvangsstation te Uithuizen voor de zuivelfabriek van Bedum.

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

De zuivelfabriek in Uithuizen - later melk-ontvangststation - is in 1917 gebouwd  / in gebruik genomen........tot heden niets over bouw od. kunnen vinden!