#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Tolbert  Coöp. 1892 -1895 / NV. Lijempf  1915- 1970

1e Stoomzuivelfabriek op volgende blz1


Drie foto’s van de NV. Lijempf te Tolbert


Het dorp Tolbert heeft twee zuivelfabrieken binnen haar grenzen gehad. De bekendste en grootste van deze twee was de Lijempf  1916 -1970

#Tolbert - 1/3

Dit ging toen niet door! Het werd 1970

Zie ook pdf - Lijempf-MAP

1e stoomzuivelfabriek

      Afzonderlijke pagina over deze inbraak in 1966

 1915 Tolbert  (P) NV. Lijempf  1915 - 1970

Next (right)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)

Zie voor kommentaar bij Leek