#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Thesinge

Thesinge Coöp  Stoomzuivelfabriek Thesinge-Garmerwolde 1888-19??

1888 Thesinge-Garmerwolde Statuten

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Thesinge, beetje onduidelijk......

Fabriek (of vereniging) wisseld in een paar maal van naam. In 1901 is het Thesinge-Garmerwolde te Garmerwolde en in 1910 Garmerwolde-Thesinge te Garmerwolde..............??

Gaat vermoedelijk om de zelfde vereniging en fabriek - Zie statuten en verder bij Garmerwolde