#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Sappemeer (P) NV. Lijempf  . 1942 - 1955 / Domo 1955 - 1964*

#Sappemeer

Voormalige Lijempf Zuivelfabriek, hier als Domo fabriek ca. 1963                                                                                                                       Bron: 25 Jr. DOMO

Zie ook Hoogezand  en Borgercompagnie

Vermoedelijk Borgercompagnie

1923-11-28 Eigenaar ? P. Noordenbos

 En ook Lijempf    en  Domo  * Sluiting 27 dec.1964 - zie knipsel

Uit Zuiveljaarboeken

‘26 Stoomz. en Melkinr boter en cons.m

‘30- ‘41  niets

‘47 -’55 Melkinrichting NV. Lijempf - T. Werkhoven cons.m.

              per 26 nov. 1955 overname door DOMO (ook Groningen Eendrachtskade)

              per  27 dec. 1964 sluiting - blijft nog wel bestaan voor distributie

  

          


1924-05-03 Eigenaar na verkoop  J. en L. Vroom

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

  Zie ook pagina N.V. Lijempf   en  MAP Lijempf

 1937-01-30 Iets over melkveehoudersvereniging “Trouw moet blijven”

 1942 > Grondaankoop N.V. Lijempf met daarna bouw Melkinrichting

N.V. Lijempf Briltil opende juli 1941 een filiaal in Kolham door overname Firma  Leggelo / Teule - zie ook daar!

Van de korte periode 1941-1943 in Kolham maar ook van de periode 1943-1955 in Sappemeer is niets bekend, d.w.z. hiervan zijn tot heden geen knipsels gevonden!

 In beginperiode wisselende namen van enige zuivelfabriekjes

 Juli 1921 Over brand zuivelfabriek Gebr. Buurma en november 1922 Faillissement

Vermoedelijk zijn er twee zuivelfabrieken geweest in (Gemeente) Sappemeer

Borgercompagnie: omstreek 1897 begonnen als N.V. (aandelen van fl. 25, dwz op coöperatieve basis) naam  was ‘Borger- en Tripcompagnie’ Kapitaal fl. 4000

Mogelijk gestart als handkracht? Knipsel 8 maart 1902 heeft het echter over Stoomzuivelfabriek!

Meerdere directeurswisselingen. Knipsel 18 nov. 1920 blijkt de fabriek in liqidatie te zijn.


1921 - 27 juli  Drie knipsels van een afgebrandde zuivelfabriek te Bergercompagnie / 2x Sappemeer van de Gebr. Burema - ‘niets gered, alles is verloren’

1922 november 25 Faillisement van zuivelfabriekant H. J. Buurma

1923 november 24 Adv. Te koop Fabrieksgebouw  H. T. Buurma

1924 april 24 Te koop Fabrieksgebouw  P. Noordenbos - wegens sterfgeval