#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Onnen

Onnen  P / CZ. De Hoop 1899 *- 1949*

1913

1914

1912

1916

1918

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

* begin- en eindjaar onbekend.

   ZJB’’26 t/m ‘49

   ‘26-’41 dir. H. Harmsen / in ‘47  A. M. Castelein

   

Deze gegevens zijn anders dan de gegevens het laatste knipsel n.a.v. Het overlijden van oud-directeur Castelein:


Daarin staat “Werd in 1928 directeur op de zuivelfabriek in Onnen, tot 1954 was hij directeur-eigenaar”......