#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Onderdendam Zuivelfabriek Onderdendam NV

#Onderdendam

 Meer over de zesling van Sietske 323 in MAP Rundvee

- zoeken op ‘Onderdendam’ of ‘1984-01-12’

Boer Wilco Veenland bij Sietske 323 en haar ‘zesling’. Een zesling, dank zij embryotransplantatie, de grootste die er tot dat moment in de provincie Groningen had plaats gevonden.

Nieuwsblad van het Noorden 1984-01-12

In Zuiveljaarboeken ‘32 en ‘35 vermeld eigenaar S. J. Nauta / 1934 Dir. Dijkstra.

Verder in ‘32-’53  Fabriek v Melkproducten W. K. Brand te Bedum (Onderdendam 910)

In ‘41 zijn bijden niet meer aanwezig (ZJB ‘37 is niet in mijn bezit!)


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl