#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Op 21 maart 1902 stichten 48 boeren uit Noordwijk en Lucaswolde een - eigen - coöperatie handkrachtfabriek. - De goede Verwachting. Dit was in de gemeente Marum de derde zuivelfabriek, Marum (1900)  en De Wilp (1901)  hadden al een eigen fabriekje.


Het op laten halen van de melk voor verwerking tot boter in een fabriek was niet nieuw in de streek. Al in 1889 was er in Leek een particuliere fabriekje die melk uit de omgeving ophaalde (zie Vleer blz. 9 ) In 1893 - mogelijk dus al eerder - leverden enkele  boeren uit Noordwijk en Lucaswolde hun melk al aan deze fabriek. Al vrij snel, in 1905, ging de fabriek over op stoomkracht   

Voorzitter Schreuder beschrijft in zijn aanvraag hoe één en ander in zijn werk zal gaan: “daartoe zal op een steenen klip, met bouten en moeren de machine worden bevestigd op de plaats zooals op de situatietekening is aangewezen. Door de machine zal, door snaren om een as, de centrifuges, de pomp en de melkverwarmer in beweging worden gebracht. De rookleiding heeft plaats door een ijzeren schoorsteen. De machine is zoo ingericht en wordt zoo geplaatst dat gevaar voor ongelukken geheel is uitgesloten”. Het is niet de bedoeling het gebouw uit te breiden of te verbouwen. De stoommachine zal simpelweg worden geplaatst in de ruimte die - tot dan - voor voorwarmen in gebruik was. In de nieuwe situatie wordt dit de ‘machinekamer’.Tekst op deze pagina is afkomstig van een artikel in  ‘‘t Olde Guet.’ Tijdschrift van de vereniging Heemkundekring Vredewoldt-West.

De gegevens zijn voor een groot deel verzameld door Berend Kingma, waarna Joke de Boer-Jager er een zeer informatief verhaal van heeft gemaakt.


Meer over de beginperiode van zuivelindustrie in Vredewold  in pdf-bestand.       Bron: ‘t Olde Guet periodiek van Heemkundekring Vredewold-West

Noordwijk (Gr.) De Goede Verwachting   1902-1918 / >> div. (P) 1918  -Heden

#Noordwijk (Gr.) - 1/2

Aantekening:

1902-1918 Coöp. “De goede verwachting”, begonnen als handkracht ging in 1907 op stoomkracht. Het was de derde boterfabriek in de gemeente Marum!

‘DGV’, gaat in 1916 samen met ‘De Eensgezindheid‘ Marum - met als doel om in Marum een nieuwe - grote - zuivelfabriek te gaan bouwen.

In 1918 komt deze gereed en worden de beide overbodige fabriekjes verkocht......

xxxxxxxxxx

Uit knipsels

1963 NV de Lijempf heeft fabrieken van Boterkooper - waar de zuivelfabriek te Noordwijk een van was - niet gekocht


Lees in xxxx dat het de zuivelfabriekjes van Marum en Noordwolde besluiten om een nieuw, grote, fabriek te gaan

Ook Het ontstaan van de zuivelindustrie in de gemeente Marum

Bron: ‘t Olde Guet - 2009 (Heemkundekring Vredewold) Zie verdere ontwikkelingen nieuwe coöperatieve zuivelfabriek bij Marum

Zie meer over deze sluiting op pagina Boterkooper en  Verenigde Zuivelfabrieken

ZJB. ‘26 Coöp. De Goede Verwachting - Dir. M. Vd. Kamp, boter en kaas (coöperatie ?)

ZJB  ‘29-’63 N.V. Verenigde Zuivelfabrieken  (Boterkooper) zelfde naam “DGV”

        1918-1938  dir. M. vd. Kamp / 1938- ‘51  dir. J.F. Zwart

         zjb.‘53-‘55 dir M. Meinsma  / ‘57-‘63 dir. S. Bennink


ZJB ‘65-’73 geen melding meer als zuivelfabriek


ZJB. ‘73 opmerking bij CZ. Marum: Exploiteerd met de CZ. “De Torenmeter” te Oldeboorn een fabriek van kaaspoeder te Noordwijk (Gr.) onder de naam N.V. De Jong Verenigde. Deze N.V. treedt tevens op als verkoopmaatschappij van beide coöperaties

ZJB. 75 Opmerking bij CZ. Marum: Nevenvestiging NV. De Jong Verenigde

ZJB. 77 Noordwijk weer vermeld: N.V. De Jong Verenigde, Noorderweg 27....W.G. De Jong, bakkerijboter. Gefraktioneerd botervet, gevriesdroogde kaaspoeders, smeltkaas. (Hoofdbedrijf: Domo, Beilen)

 Gegevens zuivelfabriek  ‘De Goede Verwachting’  Noordwijk (Gr._ Uit Zuiveljaarboeken

  1902-04-09 Statuten Coöp.

Next (right)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)