#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Nieuweschans

Nieuwe Schans (NV.) Zuivelfabriek en melkinrichting De Schans  1888-1908*

Stoomzuivelfabriek De Schans te Nieuwe-Schans                                                                                                                                bron: ‘Boek De Wit’

Onduidelijk wie directeur van deze stoomzuivelfabriek is geweest

In ‘knipsel’ 09-06-1893 lijkt het of de heer Buiskool eigenaar is, maar in een knipsel uit 16-08-1893 lezen we dat de heer Mars directeur was....en nog (even) directeur blijft.


Knipsel 02-07-1894 verteld dat A. H. Buiskool te Beerta (had daar geen zuivelfabriek!)  directeur wordt van de zuivelfabriek te Meeden, wat hij tot begin1898 blijft, daarna wordt hij directeur van de zuivelfabriek van Bartlehiem (Fr.)


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

    1888 Statuten met namen

 Knipsels (boeren) NV De Schans te Nieuweschans 1888-

  Volledig in:  1888 Statuten met namen

Niet duidelijk, komt in de zuiveljaarboeken 1926 > niet voor!

* Lijst De Wit aanvang 1891 en opheffing 1904  / zie ook knipsel uit 1938 over een nieuwe directeur voor Zuivelfabriek en Melkinrichting ‘de Schans’??