#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Meeden  NV. ‘Meedener Stoomzuivelfabriek’ 1893 - 1921 * / (P) Wigboldus 1921-1935

#Meeden

* Vermoedelijk tot 1921 een ‘boeren coöperatie’, in 1921 overgenomen door een particulier K. Wigboldus ( uit ZJB. 1926 t/m 1935)

Uit jaarverslag Zuivelconsulent 1922: ....‘De fabriek te Meeden kwam weder, nu als particuliere fabriek in werking’....

Meeden vormalige zuivelfabriek van Wigbuldus                                                                                                                                                Bron: Klaas de Wit

Boek: ‘OZMI een fabriek van beton’ - 1999 Cees Stolk

Blz. 47: ...januarie 1921 besluit het bestuur van de Meedener stoomzuivelfabriek de eigen fabriek op te heffen en en bloc toe te treden tot de OZMI.....


   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl  1894-07-05 2e Statuten NV   (1e 22 mei 1894)