#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Leens CZ. De Marne 1892* - 1915  

#Leens

 Meer over deze Coöp. Stoomzuivelfabriek: ophalen    /    Off-line versie    /  Statuten 13 april 1892

Klaarkampen: Onder Wehe Den Hoorn - plaats in gem. Leens - was een boerderij genaamd “Klaarkampen” ???

1910

1912

1914

1911

1907

1904

Lezing voor geitenhouders GMvL

1915

1916

1917

1924

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 Leens beschrijving Stoomzuivelfabriek                                                                Bron: http://www.marnegebied.nl/stoomzuivelfabriek_leens_marnegebied.html1902

1901

 Statuten Coöp. Stoomzuivelfabriek De Marne Leens

* Volgens een beschrijving van deze fabriek op de site

www. Marnegebied.nl....was de ‘hinderwetaanvraag’ van deze ‘zuivelfabriek’ al in 1890. Ze was ingediend door een drietal landbouwers uit de omgeving en een industrueel uit Rotterdam. De eerste opzet was, blijkt uit de tekst, de bouw van een condens- en melkpoeder producerend bedrijf.

Uit naaststaand bericht blijkt dat er oktober 1891 een directeur werd aangesteld.

Waarom deze onderneming kort daarna werd omgezet in een coöperatieve vereniging, is niet terug te vinden op www.


Volgends artikel drie van de statuten - zie St Crt. 13 april 1892 - werd  Stoomzuivelfabriek ‘De Marne’ door een tiental landbouwers, in Coöp. Vereniging, ‘gekocht’ van bovengenoemde ‘ondernemers’.


(Over de begin periode is weinig te vinden in Delher / www)