#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Kolham

Op een lijst van plaatsen met een zuivelfabriek in provincie Groningen - NvhN 1904-10-22 - komt Kolham ook voor.................niets over gevonden!


* ‘Boek de Wit’ vermelding van Fa. Leggelo en Teule P. ?-1942


* ZJB. ‘35 - ‘41 heeft het over Melkinrichting en karnemelksche papkokerij

   Firma Leggelo & Teule ( K. Van Leggelo en J. Teule)


* Zoals in knipsel 1941-07-14 neemt de Lijempf in 1941 de ‘papkokerij’

   over...


* De melkverwerking van deze - Lijempf - ‘fabriek’ werd 1942/’43 verplaatst    naar de nieuw gebouwde melkinrichting te Sappemeer  (Noorderstr. 156)


   Merk op dat in Slochteren een coöp. Zuivelfabriek Slochteren-Kolham was!

    Deze fuseerde in 1942 met Coöp. “Woljerstoomzuivelfabriek’ te Hellum,

   waarna de naam werd veranderd in CZ. “Duurswold


* Via Mail:

Deze zuivelfabriek is in 1942 gestopt, omdat het pand gesloopt werd vanwege de aanleg van het Nieuwe Winschoterdiep. Eigenaar van Leggelo is verder gegaan in Sappemeer Oost. - Zie knipsels over deze aanleg


Toevoeging ZHN.

Het is mogelijk dat de heer Leggelo nog gewerkt heeft in de melkinrichting van de Lijempf die in Sappemeer ‘42/’43 is gebouwd.

In het ZJB. 1947/’49  wordt alleen ‘Melkinr. N.V. Lijempf, met dir. T. Werkhoven, cons.m..’ vermeld!


Kolham (P) fa. Leggelo en Teule 1933 - 1941 / NV. Lijempf 1941-1942*

Opmerking: Knipsels hebben het over Nieuwelaan E209 te Kolham.

Via www blijkt dat deze naam is veranderd in Ringerslaan. Woning is gesloopt Begin jaren 40 ivm. aanleg (nw.) Winschoterdiep - zie mail ▼

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 1899 Over ‘poging’ voor een eigen ‘boeren’ zuivelfabriek te Kolham - kwam er niet!

 Knipsels over aanleg (Nieuwe) Winschoterdiep 1940-1956

Opmerking:

Vóór het graven van het nieuwe Winschoterdiep was de gemeentegrens Slochteren / Hoogezand het  - huidige - Oude Winschoterdiep. De huidige Woldweg in Foxhol heette toen, tot het Oude Winschoterdiep, ook Ringerslaan.

De bebouwing in het gebied van de rode lijn - op rechter kaartje - werden onteigend en zijn in de jaren 40 gesloopt.  

Hier na volgen enige knipsels over de aanleg van het ‘nieuwe kanaal’.
Vervolg toelichting ZHN

Klaas Leggelo komen we een paar jaar later - Zuiveljaarboek 1947 - nog tegen als (mede) eigenaar van de Geldersche Melkinrichting te Tiel.*. Compaam was A. van Leggelo (?)

Zie hier naast knipsels van 11 mrt. en 30 juli 1948 over het faillissement van deze melkinrichting.........


* Zuiveljaarboek 1947 meld

Tiel, Stationsstr. 30 Gelderse Melkinr. K. van Leggelo, cons.m.