#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Hoogkerk

Hoogkerk (P) melkinr. en zuivelf. Hoogkerk eig. H. J. Wouthuis 1919* - 1949*

Bovengenoemde plan van Stad en Lande was vermoedelijk de reden van het starten van het melkfabriekje in Hoogkerk

1e) Naar eerste boter- kaasfabriek in gemeente Hoogkerk van E. Sijbolts ca. 1900 - 1911

2a) Zuivelfabriekje van Gebroeders Wouthuis 1915


Drietal advertenties uit 1919, de tweede en derde over Prima Roomboter bij  Gebr. Wouthuis  met bij de laatste ook een vermelding Zuivelfabriek van Gebr. Wouthuis

2b) Zuivelfabriek van H. J. Wouthuis


De eerste maal dat ik de naam Hiepke Jan  Wouthuis tegen kom is in naaststaande melding van zijn ondertrouw met Rinske Boersma. Ook nog onderstaande advertentie, met een melding van de geboorte van een zoon.........met een klein jaar later het trieste bericht dat dit kind was overleden! H.J. Wouthuis is in 1975 overleden te Wieringerwaard - op 85 jarige leeftijd.

Niets gevonden over sluiting of overname in 1949

Wel bovenstaande advertentie van een TE KOOP advertentie van de telmachene...........d.w.z. dat dit belangrijke stuk gereedschap van een zuivelfabriek niet meer nodig was!

Van december 1919 t/m 6 okt. 1920  en 1921 t/m 15 febr 1922  geen NvhN in www-krantenarchief!


Het is niet duidelijk of bij de bovenvermelde brand vermeld in een andere krant, de ‘zuivelfabriek’ stil kwam te staan.

De melkverkoop blieef wel door gaan, zie 1920-11-01


In juni 1922 komt er weer advertentie voor een venter van karnemelkschepap, “in omliggende dorpen van Hoogkerk.”. Deze was van H. J. Wouthuis.

Enkele knipsels met advertenties over verhuur van de fabrieksruimte en de kelder na sluiting in 1949

Google street view van de voormalige melkinrichting van H. J. Wouthuis               Google juni 2014Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Juli 1904 - voorlopige het begin van knipsels over een nieuw Stoomzuivelfabriek, aan de Rijksstraatweg / Friesche straatweg te Hoogkerk, welke juli 1904 net was omgezet van handkracht- naar stoomzuivelfabriek.

In 1911 wordt dit zuivelfabriekje verkocht aan de Groninger Melkinrichting Stad en Lande die er gesuikerde condens in gaat fabriceren. Het gebruikte plaatsnaam van Welgelegen Friesche straatweg veranderde van Hoogkerk in Groningen.

De naam E de Maar Jr. komt in 1911 opnieuw te voorschijn, nu  als mede eigenaar van een nieuw te bouwen Stoomzuivelfabriek in Adorp        

Hiernaast - knipsel NvhN 1911-03-25 - kunnen we lezen dat E. Sybolts uit Hoogkerk en E. De Maar uit Groningenin Adorp een kaasfabriek laten bouwen. Kosten f 4320.

Als dat na enkele maanden klaar is verschijnen de eerste advertenties van, ook nu weer, Edammer kazen.. Het kaasfabriekje gebruikt dezelfde naam als aan de Friesche Straatweg, ‘Welgelegen’ maar als toevoeging......Adorp.

Als het bedrijfje in Adorp goed draait word het fabriekje aan de Friesche Straatweg over gedaan aan, wat later blijkt, de Groninger melkinrichting / zuivelfabriek Stad en Lande. - Naar Welgelegen 1911>>

Serie knipsels staan ook bij   Groningen Friesche Straatweg ‘Welgelegen


Opmerking over de naam Welgelegen

Welgelegen was - mogelijk - de naam van een boerderij, aan de Rijksweg van de stad Groningen richting Friesland, later Friesche Straatweg geheten. Deze weg lag in de toenmalige gemeente Hoogkerk. In de tijd dat Enne Sijbolts er een boterfabriekje in begon - ommstreeks 1900 - was deze eigendom van zijn ouders (Reinder Sijbrand en Louwke Wieringa)

Zijn vader overleed in 1905. Enne trouwde in 1907. Zijn moeder woonde naast de fabriek Welgelenen2e) Particuliere zuivelfabriek / melkinrichting van Wouthuis

Eerste bericht voor oprichting betreft een hinderwetadvies aan het gemeentebestuur van Hoogkerk door de Prov. Gezondheidsdienst in 1914. De eerste advertenties van ‘GOEDE ROOMBOTER’ verschenen juni 1919 in het NvhN. Eigenaren waren de eerste jaren gebroeders Wouthuis. Na een brand in 1920 verrees mogelijk in 1922 de zuivelfabriek zoals op onderstaande foto is te zien, deze werd gerund door één van de gebr., Hiepke Jan Wouthuis - in 1922 ca.32 jaar.  In zjb. 1926 en daar na werd geproduceerd: boter, kaas en cons.melk.

Zuivelfabriek van H.J. Wouthuis Hoogkerk ca. 1948                                                                                                bron: gedenkboek 40 jr. VVZM - 1948