#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Hellum CZ.Woltjer Stoomzuivelfabriek 1898 - 1942 *

#Hellum - 1/2

Benoeming directeur Feenstra daarvoor dir. in Duitsland

Vertrek directeur Feenstra gaat naar Grijpskerk

1902 directeur is v Asperen kwam uit ????

Wordt in 1907 Directeur van Stad en Lande te Groningen

1907 Directeur  v Asperen wordt Directeur van de nieuw opgerichte melkinrichting Stad en Lande te Groningen..........

Opvolger is M.J. Pel die echter maar kort blijft en in aug. 1908 al weer werdt opgevolgd door Th.G. De Boer uit Witmarsum.

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1903

Fresia 1898-05-28: Fennema wordt dir. in Irnsum  (Fr.)

   Bijeenkomst voor opheffing aankoopvereniging   

  ‘Woltjer Coöperatieve Vereniging

   (voor Schildwolde, Hellum en ?? )

1910/

1912

  1896-10-16 Statuten NV Woltjer te Hellum

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right) Next (right)

* Melk gaat in 1942 naar CZ Slochteren-Kolham en fabriek sluit