#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Grootegast NV. Grootegaster Zuivelfabriek 1892 - 1902 / handkrachtfabriek Exelsior 1899-1910

Onduidelijk hoe het deze ‘kaasfabriek Exelsior’ verder is gegaan!

Uit onderstaande knipsels blijkt de fabriek wel melk ontving en verwerkt tot diverse producten, die bezorgd werden aan de burgerij..... Febr, 1912 zoekt men zelfs nog een bekwaam kaasmaker!

Juni 1912 staat het bedrijf echter te koop......

1902

1904

1901

1899

1906

1910

1907

   Exelsior werd verkocht aan ????

Hier twee advertenties over ‘afbraakmaterialen’ van de stoomzuivelfabriek te Lutjegast.

Vermoedelijk gaat het hier om sloopmateriaal van de eind december 1902 verkochte stoomzuivelfabriek te Grootegast -gelegen aan de grindweg tussen Grootegast en Lutjegast’

  De zuivelfabriek van Lutjegast.......!

  Was er ook een zuivelfabriek in Lutjegast.......?

In de Leeuwarder Courant van 2 dec 1912 staat een kort bericht over de oprichting van N.V. Lijempf, met daarin ook de namen van reeds opgekochte zuivelfabrieken. Hier behoord ook de stoomzuivelfabriek van Grootegast bij.

Het is niet bekend of deze ook - weer - in bedrijf is geweest, d.w.z. Niets over gevonden.

  Zie ook pagina N.V. Lijempf   en  MAP Lijempf

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl
  1899 Statuten Coöp. Handkrachtzuivelfabriek “Exelsior”

 Het Coöperatieve Handkracht zuivelfabriek van Grootegast  1899 -


#Grootegast

In Grootegast zijn twee zuivelfabriekjes geweest:

  1e van 1892 tot 1902 een NV Stoomzuivelfabriek, *

  2e van 190? tot 1910 een Handkracht fabriekje ‘Exelsior’.


* In de LC 1913-12-03, staat iets over de nieuw pas opgerichte NV. Lijempf , dat de stoomzuivelfabriek te Grootegast, samen met vele anderen tot de vennootschap behoren. Met deze fabriek is naar ik weet verder niks gedaan, in 1917 staat hij te koop!