#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Groninger Melkinrichting vredewold aan de Kraneweg  - 1915                                                                                                         Bron: Stadblad 15 nov  1989

Knipsels uit de beginperiode aan het Lage der A

Zie ook bij Leek......

September 1899 een geschil met ‘twee oud knechten’, die vanuit een pand, Lage der A 17, een eigen bedrijf willen beginnen - de Boterbloem voorheen ’’Vredewold’’ geheten.

Waartegen Vredewold directeur dmv. advertenties waarschuwd.......

1900

De Groningsche Melkinrichting ‘Vredewold’ van Lage der A naar een nw. fabriek Kraneweg nr. 8

1901-11-24 adv. Verkoop van behuizing, waarin melkinrichting.

Boven bedrijf wonen .....ene Van Hoorn (?) - zie op datum.

1901-12-05 adv. Voor een nette venter bij De Boterbloem......Lage der-A 17

1902

1901

Hierop volgen  meerdere ingezonden stukken: NvhN 1900-05-08  1900-05-10 / 1901-02-03 / 1901-02-16

#Groningen - #Vredewold-I* - 1/4

Lage de A- 183 / Kraneweg- 8  Vredewold 1895 - 1919

* Vredewold-II aan de Noorderhaven 1926-1927
naar 1e pagina stad Groningen Intro Next (right) voorgaande pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right) voorgaande pagina

Verslagen jaarvergadering Melkinr. Vredewold uit NvhN in het systeem zijn: 1899*, 1900, 1901, 1902. 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 (20e) , 1919 in systeem  

*Rood nog niet gevonden, wel naar gezocht op ‘vredewold’.

 Groninger Melkinrichting Vredewold-I

In 1895 opende de in 1892 opgerichte Kaas- en Boterfabriek ‘Vredewold’, uit Leek, een filiaal in de stad Groningen. De eerste drie jaar was deze gehuisvest in een pand aan het Lage der A ( toenmalig nr. 183). Eigenaar was, net als in Leek, de Firma Eppens & van Moorsel (de laatste directeur)


In 1898 verschijnen er berichten in het NvhN over verhuisplannen naar een bedrijf aan de Kraneweg. Na wat protesten van Rijksuniversietijd, die door de Gemeente worden afgewezen, komt daar een nieuw te bouwen melkinrichting. Vanaf 12 juni 1899 gaat deze melkinrichting, kosten  gebouw ca. 19.000 gld., in werking........

In 1919 - juiste moment is niet bekend - neemt de Groninger Coöperatieve Melkinrichting Stad en Lande, met op dat moment fabrieken aan de Noorderhaven en Friesche Straatweg, Vredewold ( en zijn venters?) over....


Directeur was de heer van Moorsel overlijd na een lang ziekbed (?) in 1910! Bijzonder voor die tijd is dat zijn echtgenote, mevrouw E. A. H. Van Moorsel-Penon daarna de directeursfunctie voor enkele jaren overneemt, zij hertrouwd in 1914.....waarna ze daar mee stopt!