#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Garrelsweer  ??

#Garrelsweer

Geen zuivelfabriek in Garrelsweer gevonden Wat ik wel tegenkwam waren advertenties voor de aanbesteding van melkritten van zuivelfabriek ‘De Fivel’ uit Loppersum, deze had een melkrit Wirdum, Garrelsweer, de Wijmes

Merk verder op dat er in de 2 á 3 km verder gelegen dorpen Loppersum (1892-1920)  en Winneweer (1902-1919) wel zuivelfabriek waren!

Of  de tekst in deze knipsels het hebben over een plaatselijke zuivelfabriek is  niet duidelijk!

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl