#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Garmerwolde

Garmerwolde Coöp. Stoomzuivelfabriek Garmerwolde - Thesingen  1891 - 1919

Zie opmerking bij Thesinge:

1e Naast het knipsel uit 1891 ‘Coöp. SZ.  te Thesinge’ kom ik pas in 1895

     een knipsel tegen als Coöp. Stoom-Zuivelfabriek Garmerwolde

2e 1896 Stoom-Zuivelfabriek ‘Thesingen-Garmerwolde”

3e  In knipsels vanaf  1910 heeft men het over CZ Garmerwolde-Thesinge.? Gaat, naar ik aanneem, om dezelfde fabriek, mogelijk statutenwijziging!

Geachte heer,                                                            via mail: 2014-08-11


Bij mijn weten is de cooperatieve stoomzuivelfabriek Garmerwolde –Thesinge opgericht in 1989 en gesloten in 1919 na een fusie met Middelstum.


 Wilt u deze fabriek in uw lijst weer activeren?


Ik heb geen foto’s kunnen achterhalen bij de gemeentelijke archieven. Heeft u nog materiaal voor mij of een tip waar ik bijvoorbeeld foto’s of anderszins kan vinden? U zou mij daar erg mee helpen.

Bij de jaarlijkse inschrijving voor het AZG komt ook altijd deze melkinrichting / zuivelfabriek voor!

Nieuwe directeur is G. Borgman - komt uit grolloo

Nw. machinist is R. Stedema - was leerling in Harkstede

1915

1914

1913

1911

1910

1908

1909

1912

1916

1904

1903

1902

1900

1918

1919

1901

1917

1906

1905

1907

Leden Stoomzuivelfabriek Middelstum  besluiten tot overname van de zuivelfabrieken Winneweer, Garmerwolde en Loppersum.


   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

1888 Thesinge-Garmerwolde Statuten