#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Farmsum (NV., P. ,C. en NV.) ‘Farmsum’, ‘De Eems’  1889 - 1966 *

#Farmsum - 1/2

* Zie onderstaande:

CZ. De Eems Farmsum:

Uit onderstaande knipsels blijkt dat er in 1889 al een (kaas)fabriekje was.

Deze maakte kaas van afgeroomde melk, dwz.....dat we te doen hebben met een echte zuivelfabriek!


Deze fabriek werd in 1897 te koop aangeboden. Ze werd gekocht door meerdere personen. En is vermoedelijk in dat zelfde jaar overgenomen door een coöp. vereniging. Deze gebruikte in (1901) de naam  ‘Eems’.


De Eems was tot de overname door de Domo begin 1961 een zelfstandige fabriek, die o.a. de consumptiemelk leverde aan de bevolking van Delfzijl.


Het was in de jaren 50 een middelgroot bedrijf  - (FNZ. jaarverslag 1950 6.367.959 kg. melk). Directeur was  (zjb.) Van ‘26-‘41 E.O. Toxopéus en van ‘47 tot ‘60 F. Twijnstra.....

Informatie uit http://www.groningerarchieven.nl .......              

1889-1948

Geautoriseerde naam: NV Stoomzuivelfabriek ‘De Eems’

Bestaansperiode: 1889-1948

Ontstaan: Deze 1e Stoomzuivelfabriek werd opgericht op 25 april 1889 als NV. Stoomzuivelfabriek te Farmsum

Beëndiging: In 1948 werd de naam van het bedrijf gewijzigd in Coöperatieve Fabriek van melkproducten “De Eems”. Geschiedenis: In 1897 ging de fabriek falliet. Bedrijf en toebehoren kwamen in handen van een zestal personen, die het bedrijf voortzetten onder de naam Stoomzuivelfabriek “De Eens”. Op 10 april 1908 werd het bedrijf opnieuw een NV.


1948-1960

Geautoriseerde naam: Coöperatieve Fabriek van Melkproducten “De Eems”.

Bestaansperiode: 1948-1960

Ontstaan: In 1949 werd NV. Stoomzuivelfabriek “De Eems” omgezet in Coöperatieve Fabriek van Melkproducten “De Eems”

Beeindiging: Per 14 december 1960 trad de fabriek toe tot het Coöperatieve Melkproductenbedrijf “DOMO” G.A. te Beilen. De vereniging bleef bestaan als Coöperatieve melkveehouders-vereniging “De Eems” (statutenwijziging 1 december 1960), die haar melk aan de DOMO verkochtGeschiedenis                                       Bron:http://www.groningerarchieven.nl


 Op 25 april 1889 werd door 25 vennoten opgericht de Naamlooze Vennootschap de Stoomzuivelfabriek te Farmsum. In 1897 ging de fabriek failliet. Op 6 november 1897 werd bij een openbare verkoping de fabriek en toebehoren voor fl. 4340 verkocht aan Jetze Visser, kaashandelaar, mede namens zijn broer Hille Visser, directeur van een stoomzuivelfabriek te Sluis. Op 23 mei 1898 verkoopt Jetze Visser zijn aandeel aan Hille Visser voor fl. 2507,50. Nog in dat zelfde jaar (12 november) verkoopt deze laatste op zijn beurt de fabriek voor fl. 4500 aan Simon Jensema, Helena Noordhof, weduwe van Jan Jansen, Geert Hendriks Veendorp, Jacob van der Laan, Harmen Klaassen Glas Jzn, Harmen Klaassen Glas Gzn en Jan Jacob Huisman.


De fabriek kreeg daarna de naam Stoomzuivelfabriek "De Eems". Op 10 april 1908 werd het bedrijf heropgericht als Naamloze Vennootschap "Stoomzuivelfabriek: de Eems". *  In 1948 ging het bedrijf verder als Coöperatieve Fabriek van melkproducten "De Eems".


Per 14 december 1960 trad de fabriek toe tot het Coöperatieve Melkproductenbedrijf "DOMO" G.A. te Beilen. De vereniging bleef bestaan als Coöperatieve melkveehoudersvereniging "De Eems" (statutenwijziging 1 december 1960), die haar melk aan de DOMO verkocht. *


Tijdens de ledenvergadering van 29 maart 1988 werd besloten tot opheffing van de vereniging. De organisatiestructuur van de DOMO was inmiddels gewijzigd: ook individuele boeren konden nu lid worden. De 38 bestaande melkveehoudersverenigingen werden opgeheven en de leden sloten zich aan bij de coöperatieve melkveehoudersvereniging "DOMO" te Beilen.


De omvang van het archief bedraagt 0,60 meter.

De stukken zijn openbaar


In 1897 ging de fabriek failliet.


Op 6 november 1897 werd bij een openbare verkoping de fabriek en toebehoren voor fl. 4340 verkocht aan Jetze Visser, kaashandelaar, mede namens zijn broer Hille Visser, directeur van een stoomzuivelfabriek te Sluis.

Op 23 mei 1898 verkoopt Jetze Visser zijn aandeel aan Hille Visser voor fl. 2507,50.


Nog in dat zelfde jaar (12 november) verkoopt deze laatste op zijn beurt de fabriek voor fl. 4500 aan Simon Jensema, Helena Noordhof, weduwe van Jan Jansen, Geert Hendriks Veendorp, Jacob van der Laan, Harmen Klaassen Glas Jzn, Harmen Klaassen Glas Gzn en Jan Jacob Huisman.


De fabriek kreeg daarna de naam Stoomzuivelfabriek "De Eems". Op 10 april 1908 werd het bedrijf heropgericht als Naamloze Vennootschap "Stoomzuivelfabriek: de Eems".


In 1948 ging het bedrijf verder als Coöperatieve Fabriek van melkproducten "De Eems".
    1889 Statuten NV. met namen

 Knipsel 1e Stoomzuivelfabriek Farmsum

 Farmsum: 2e Zuivelfabriek - eigendom / directeur Visser (?) , komt in handen van Fivel Loppersum

 Zuivelfabriek “De Eems” te Farmsum jaren 50            Bron: Boek OZMI een fabriek van betonWinschoten C. Stolk

J. H. Feenstra directeur eener fabriek te Farmsum?

...niet van “de eems”!

 Farmsum: 3e Zuivelfabriek - nog steeds NV. - deze wordt in 1912 omgezet in een zuiver coöperatieve vereniging

Next (right)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)