#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Ezinge CZ. 1894 - 1976

#Ezinge - 1/4

Jaar

Melk

Voorzitter

Directeur

Opmerking

1909  **

2.831.415

M.Th. Brouwers

M. Stelwagen

Geen lid Groninger zuivelbond

1923  **

5.224.827

L. Doornbos

H. Ten Have


‘26 - ‘49 *H. Ten Have

Boter en kaas

1945  **

4.935.139

J. B. Brouwers

H. Ten Have


1950  **

8.612.403

J. B. Brouwers

M. Groen

b., k., en wp.

1955  **

9.177.295

J. B. Brouwers

M. Groen


‘51 -‘60 *M. Groen


‘61 -’76 *J. Werkman

Geen Domo-Bedum lid


  1902-04-17 Statuten nieuwe NV.

  1894-05-01 1e Statuten NV

Next (right)

1900

1901

1902

1903

1906

1907

1908

1904

1912

1911

1909

1910

1913

 Knipsels Zuivelfabriek ‘Ezinge” te Ezinge

▲  Coöperatie Stoomzuivelfabriek Ezinge omgezet naar Naamloze Vennootschap “De Stoomzuivelfabriek Ezinge

1902

Dir. van Have zou tot 1950 in Ezinge blijven

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)


_Ezinge twee opnamen kaasmakerij - pakhuis en pekellokaal - namen ?           Bron: via mail (oorspronkelijke Piet Boonstra Groningen)

 Google SV:  Van Swinderenweg 26  9891 TA Ezinge

1e directeur  1894-1896  J. Feikema was volontair te Irnsum

2e directeur  1895-1896  M. Annema uit Westerbork (Dr.)

3e directeur  1896 -1903 L. H. Hijlarides was volontair te Wommels

4e directeur  1903-1903  Twijnstra  ??

5e directeur  1903 -1908  Zondervan - was ass in Oosthem

6e directeur  1908-1911   H. D. H. Stelwagen was dir in Rottevalle

7e directeur  1911*-1950    H. Ten Have

8e directeur  1950-1961   M. Groen was ass in Ruinerwold           

9e directeur 1961-19xx   J. Werkman was ass DGV Workum


* ten Have kwam dec. 1911 voor in verslag verg BvZG

Is naam onderstreept dan had dir. zuivelschool Bolsward

* =Zuiveljaarboeken  / ** Jaarverslag FNZ

  Domo-Bedum periode - MAP Domo-Beilen

  Enige gegevens