#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Appingedam

Appingedam NV/Coöp.* Appingedamsche Zuivelfabriek 1900 - 1928 / NV. Appingedamsche Zuivelfabriek en Melkinrichting 1928-1943

1902

1901

1900

De heer L. D. Lula zou directeur blijven tot ca april 1926

Waarna hij werd opgevolgd door K. Homan (was dir. Te Harkstede)

L. D. Lula komt een paar maal voor op voordrachtllijstjes bij vacature elders o.a. Apr. 1906 Vacature Holwierde (waar hij zicht, blijkt uit knipsel, teruggetrokken had) Mrt. 1910 komt hij voor op het ‘lijstje’ van Loppersum

14 juni 1928 verkoop zuivelfabriek met inventaris en dir. woning door commissionnair voor f 10.100

1911

1912

1920

1913

1926

1915

1927

1910

1908

1909

1928

Na verkoop word de zuivelfabriek, via een commissionair, ‘gekocht door vier heren’, onder dezelfde naam voortgezet, werd ook weer lid van het Botercontrolestation Groningen............

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

▲  Knipsels

Uitvoerig verslag uit Leeuwarder Courant 1885-10-12 geplaats in MAP-GBvCZ-1 (nieuw venster)


Directeur L. D. Lula geeft advies aan leden ‘Landbouw vereniging’ “Nieuwolde-N.-Scheemda” over eventuele eigen zuivelfabriek. Hij wil hier e.v. samen met dir. Boekel uit Holwierde meer inlichtingen over verstrekken...........

1904

1906

1907

 Voortzetting Appingedamsche zuivelfabriek - directeur blijft Homan

Laatste knipsel op ‘Appingedam / Homan / melkinrichting’ .....

  1900 1e Statuten NV

Merk op dat in de Zuiveljaarboek ‘26 t/m ‘30 deze zuivelfabriek niet onder Appingedam,

maar onder het - toen nog afzonderlijke - dorpje Opwierde staat - zie hier onder!

Adres was Opwierde Woltweg E 183 - huidige nr. niet bekend.


Na liqidatie en verkoop in 1928 word het zuivelbedrijf gekocht ‘door vier personen’?.

Directeur bleef K. Homan; Sluiting was in WO-II. - In ZJB. ‘47 niet meer vermeld.


* ZJB. ‘26 staat bedrijf onder Opwierde, Gem. Appingedam, naam was “Appingedammer  Zuivelfabriek”  Coöp. dir. L. D. Lula, prod. boter en kaas.....

   ZJB. ‘30 als boven, nu ook “Melkinrichting”, dir. K. Homan   (werd april 1926 directeur, was daarvoor dir in Harkstede)  producten naast b. en k. nu ook melkpoeder en cons.m. (geen toevoeging  N.V. of coöperatie meer)

   ZJB ‘31 t/m ‘41 Nu als plaats Appingedam - de rest als in ‘30

1903