#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#‘t-Zandt  / #Het-Zand

‘t Zandt  ‘t-Zandt  1898*-1906

* Knipsel 1906-10-26 heeft het over ‘de fabriek die ongeveer 8 jaar heeft gewerkt’.

Merk op dat er in de stoomzuivelfabriek een 4 pk petroleummotor stond, en geen stoommachine.

De fabriek werd in 1906 verkocht aan J. M. Bunt die de zuivelfabriek samen met compagnon H. Sterenberg wilde voortzetten...........

De Stoomzuivelfabriek werd gekocht door J. M. van der Bunt, vermoedelijk een winkelier in ‘t Zandt - zie knipsel 1911-05-30.

Of de fabriek nog melk heeft verwerkt is niet gevonden! In mei 1911 in ieder geval niet meer toen kwam de roomboter uit Holwierde

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl