#Ge/2020-12-20

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Tricht  NV. Zuivelfabriek Tricht 1913-1918  / NV. Ver. Zuivelfabrieken  1918-1948 / NV. Amilco 1948-1964

Tricht

1913-04-05 Statuten in St. Crt.

1918-05-04 komt het bedrijf in handen van NV.Ver. Zuivelfabrieken in Leeuwarden

ZJB. ‘26-’47              N.V. Zuivelf. “Tricht” J. E. De Boer

ZJB. 1949-1967/’68  N.V. Fabr. van. Melkproducten Amilko (hoofd. kantoor. Rotterdam)

Gedenksteen Melkfabriek                                               Bron:  22-06-2007  http://www.dorpskranttricht.nl/bekijk/1288


TRICHT  In de vorige dorpskrant publiceerden wij een foto van een gedenksteen uit 1913 die door nieuwe bewoners van een huis aan de Moerkensgaard in hun schuur was gevonden met de vraag wie kon vertellen waar deze gedenksteen voor gemaakt was. Van diverse mensen hebben we ondertussen antwoord gekregen op deze vraag. Zonder uitzondering noemen ze de oprichting van de Trichtse Zuivelfabriek onder de naam Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Tricht. Deze was van 1913 tot 1975 gevestigd aan de Belder. In eerdere publicaties over deze melkfabriek worden als oprichters genoemd de burgemeester van de gemeente Buurmalsen (waartoe Tricht behoorde) F.W. Baron Van der Borch tot Verwolde (burgemeester), en de boeren R. Merkens, S. Meier en Versteegh. Op de gedenksteen wordt echter ook nog werktuigkundige L.W. van Maesen genoemd.


Van de melkfabriek zijn eigenlijk geen sporen overgebleven, en dat terwijl de hoge fabrieksschoorsteen jarenlang samen met de kerk het zicht op Tricht domineerde. De grond waarop eens grote bedrijvigheid heerste is nu een grasveld met daarop het standbeeld van Sint Petrus.


In een latere editie van de Dorpskrant komen we wellicht nog terug op de geschiedenis van deze fabriek en de betekenis hiervan voor Tricht.


   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl