#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Zurich (N.V.) Frisia 1892 - 1897 / C.Z. Frisia 1897 -1955

voorgaande pagina

  Melk voor groot deel naar Witmarsum / directeur Roeper wordt in Witmarsum de nw. Dir.

 1955-02-01 Zurich (5,5) bericht over samengaan met Witmarsum (9) en.....sluiting

 1955-02-07 Zurichh besloten tot opheffing op 1 oktober


 Zurich voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Zurich        

 1955 vleesconservenfabriek in voormalige zuivelfabriek Zurich       

GSV. Adres:  Zurich It Leech 2

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/764398-bouwplannen-oude-kaasfabriek-zurich

17 oktober 2017         Omropfryslan.nl/nieuws


Er zijn plannen voor de bouw van twee huizen in de oude kaasfabriek in Zurich. De fabriek, gebouwd in 1892, staat al jarenlang leeg en is behoorlijk verwaarloosd. Sinds een paar maand is het in handen van de nieuwe eigenaar Minne Meijer fan St.-Jacobiparochie. Die ziet het wel zitten om er huizen van te maken. Hij doet dat in samenwerking met makelaar Ynte Hettema uit Zurich.

De huizen met een grote tuin aan de voorkant komen in het oudste deel van het gebouw. Ze worden pas ontwikkeld als er kopers voor zijn. Waarschijnlijk komen de woningen voor 200.000 euro op de markt. Het oudste gedeelte is maar een deel van de fabriek. Er zijn nog verschillende grote ruimten beschikbaar. Wat daarmee zal gebeuren is nog niet duidelijk. Een tractormuseum behoort tot de mogelijkheden.

Zurich - 2/2