#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Zurich (N.V.) Frisia 1892 - 1897 / C.Z. Frisia 1897 -1955

Zuivelfabriek Zurich was bij oprichting voor rekening van een vijftal boeren! - zie knipsel 1892-03-22 en statuten

Bron: Erf en Wereld - 1959

  1893 Statuten NV. met namen

 Gegevens Zuivelfabriek Frisia  1892-1897 / 1897-1955

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

  1955 fusie met CZ. Witmarsum

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1955  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

volgende pagina

Bron: Erf en Wereld - 1959

 1892 Knipsels NV. Frisia 1892-1897

 1897 Knipsels Coöp. Zuivelfabriek Frisia 1897-1955

  Eerste directeur was Mej. T. J. Hilarides

 Knipsels  Roomboter- en Kaasfabriek Frisia 1892-

 Volledig in: 1893 Statuten NV. met namen

 1897-02-09 StCrt

 1897-02-09 nieuwe statuten, nu als coöperatie - eerste 2 blz.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Zurich - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur *

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5,334

Joh. L. Blanksma

H. Miedema

b. en k.


1918

FNZ jr.-verslag

5,521

W. K. Postma

H. Miedema1923

FNZ jr.-verslag

5,373

W. K. Postma

H. Miedema1945

FNZ jr.-verslag

1,971

T. op de Hoek

S. Kramer1950

FNZ jr.-verslag

5,586

T. op de Hoek

R. Schuurmans

b. en k.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen

1892-1897

Kn 1892-03-33

Ombekend

Langezwaag Volont.

T. J. Hilaridus

onbekend

1e SZ. dir. 1e part fabriekje - vrouwWerd Coöperatie

1897-1908

Kn 1897-03-03

Kn-1906-07-11

Ezinge Gr.

L. J. Hilaridus

 Tzummarum

1e ZS. Was al dir. 1e part fabriekje

1908-1945

Kn 1908-11-30

Kn 1945-07-25

Jelsum

H. Miedema

 Onbekend

Geen ZS. Niets gevonden over vertrek

1945-1947

Kn 1945-07-25

Kn 1947-05-02

Leeuwarden

S. Kramer

Gerkesklooster

RZS 1939 / vertrek is aanst. Gerkeskl.

1947-1953

Kn 1947-06-20

Kn 1952-12-01

Sijbrandaburen

R. Schuurmans

Ruinerwold dr.

RZS 1943  /

1953-1955

Kn 1953-01-16

Sluiting in 1955

Tuk ass.

M. J. Roeper

Witmarsum

RZS 1944 Fusie met Witmarsum en †*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

  1955-02-01 Fusie-. Opheffingsplan     /     1955-03-07  Goedkeuring fusie en opheffing