#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Workum CZ. De Goede Verwachting *1900 - heden

voorgaande volgende pagina naar pagina-01 Workum

Workum luchtfoto ‘De Goede Verwachting                                                                                                                  Bron: Leeuwarder Courant 1913-12-20

(1)

(2)

(3)

(4)

 Workum-C voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View zuivelfabriek en  Workum (De Goede Verwachting NU FrieslandCampina)       

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

 GSV adres: Spoardyk 21 8711 CK Workum   / locatie-(1)  /  locatie-(2) / lokatie-(3)  / locatie-(4)   /  Google MAPs 2D

(1)

(2)

(3)

(4)

Workum - C - 8/8