#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Zie ook gedenkboek 50 jaar De Goede Verwachting - Workum

Zie ook gedenkboek 75 jaar De Goede Verwachting - Workum  

Gespek met dir. M. Beetstra - 1985 en  dir. J. De Vries -1990 ivm afscheid

   Verwerkinggevens 1901 t/m 1997      met o.a. knipsels over ‘melkgeld’ DGV

Verzamelmap knipsels 25 / 50 / 75 jaar   M. Beetstra   J. de Vries enz...enz....

Workum CZ. De Goede Verwachting *1900 - Heden

Naam vereniging / fusienaam

Begin

Eind

Pagina

MAP

De Goede verwachting - zelfstandig

1900

1962

Workum

Deze pagina’s

De Goede Verwachting - fusienaam

1962

1995

DGV

xxx

De twee Provincien

1995

1997

DTP

xxx

Friesland Coberco Dairy Foods

1997

2007

FCDF

MAP-FCDF

Friesland-Campna

2007

Heden

R-FC

MAP-RFC


Workum luchtfoto ‘De Goede Verwachting                                                                                                                  Bron: Leeuwarder Courant 1913-12-20

Workum beginjaren ‘De Goede Verwachting                                                                                                                  Bron: Uit boekje 50 jr DGV 1950

Op deze pagin’s zijn ‘knipsels’ geplaatst die betrekking hebben op de coöperatieve zuivelfabriek De Goede Verwachting Workum die is opgericht in begin 1900.

Over de in 1888 opgerichte Stoom-zuivelfabriek van boter- en aashandelaar C. Tjebbes is een afzonderlijke pagena geplaats....

Workum-p-Tjebbes

  Extra aandacht voor ‘heruitgaven’ van  Jubileumboekjes 50 en 75 jr

‘Heruitgave’ Bolwerk Over a): Zuivelindustrie DGV Workum 1990 en b) afscheid M. Beetstra 1985

  Veel over de Goede Verwachting geplaatst op  pagina’s en MAPPEN in www.zuivelfabrieken.nl

 1900-02-06 1e Statuten


   25 jr, jubileum ook als pdf bestand

 Zie ook gedenkboek 50 jaar De Goede Verwachting - Workum           verschijnt in nieuw scherm

  ▲ TOP

 1925-10-15  Zilveren jubileum CZ. De Goede verwachting - ook Voorzitter S. J. IJbema en directeur . Feikema:

 knipsels CZ. Workum


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

 Fegevens Workum-C De Goede verwachting  1900 - heden

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

   Gegevens 1901 t/m 1997      met o.a. knipsels over melkgeld DGV

 1950-09-24 Binnenkort - 4 okt. 50 jr. Jubileum De Goede Verwachting Workum

*  Zie ook De Goede Verwachting

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

Workum - C - 1/8

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

8.466.971

J. J. IJbema

J. Feikema1918

FNZ jr.-verslag

8.587.820

J. J. IJbema

J. Feikema1923

FNZ jr.-verslag

8.984.451

J. J. IJbema

J. Feikema


1925-10-25   25 Jr Jubileum

1945

FNZ jr.-verslag

10.746.212

J. Haagstra

R. A. Bouma


1950-09-20 50 Jr. Jubileum

1950

FNZ jr.-verslag

20.519.296

D. S. Bokma

R. A. Bouma

b., k., Mp. W.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1900-1929

Kn 1900-05-23

Kn 1929-06-11

Koudum

J. Feikema

Pensioen

Geen ZS

1929-1956

Kn 1929-11

Kn 1956-05-15

Bartlrhiem

R. A. Bouma

Pensioen

Geen ZS. ‘30 facature

1956-1985

Kn 1956-03-20

Kn 1985-06-15

Olterterp

M. Beetstra

Afscheid

RLS. 1949

1985-1999

Onbekend

Onbekend

Onbekend

J. De Vries

Onbekend

RLS.  ???? Laatste ZJB 1977

1999


Verder onbekend    * Knipsels directeuren nog niet geplaatst