#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Zie meer over de zuivelhistorie van Workum in Museum ‘It Tsiispakhûs’  

 Zuivelfabriek Workun - De Terpen - werd eind 1982 deelgenoot van Noord-Nederland B.A.  - zie ook daar  

Wommels C.Z. Wommels en Omstreken 1893 - 1988     

Personeel CZ. Wommels 1927                                                                                                      Bron:  Leeuwarder courant 1967-05-08
  Dec. 1969 Fusieplan de Terpen met  De Takomst

  Als tekst in MAP Concentraties Coöp. Friesland

volgende pagina voorgaande pagina naar pagina-01 Wommels

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

Wommels - C - 3/4

   foto GSV in het Suvelleantsje   was ongeveer het centrum van de zuivelfabriek

 Google Street View en kaartdelen via www.topotijdlijn - niets meer terug te vinden in Wommels       

GSV adres was fabrykswei 13 Wommels (bestaat nog wel, niet via GSV)   wel Suvelleantsje  Wommels

 Wommels voorjaar 2019 voormalige locatie zuivelfabriek en directeurswoning                                                               foto’s Hendrik S de Vries