#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Wommels C.Z. Wommels en Omstreken 1893 - 1988  

Coöperatieve  Zuivelfabriek Wommels  ca. 1938                                                                                                                                                 bron: 40 jr Frico 1938

1964 Wommels en Scharnegoutum gaan verder als ‘De Terpen

Wieuwerd en Oosterend sluiten

 Vervolg knipsel CZ. Wommels

 1964 September 29: Fusie CZ. Wommels, CZ. Scharnegoutum, CZ. Oosterend en CZ. Wieuwerd - tot De Terpen

 1943-04-16 Kort bericht 50 Jr. Jubileum CZ. ‘Wommels en Omstreken’.


Voorzitters

1893

IJnte  Douwes Miedema

1906

H. S. Kingma


J. IJ. Heeg


T. W. Zanstra

1923

H. J. Bootsma Kubaard


Directeuren

1893

S. Mulder de Vries


N. R. Kuperus


B. N. Crol


G. Vd. Weide


J. M. Zwerwer

1916

H. F. Bakker

1920

P. Anema            1944 †

Zie meer knipsels over deze fusie bij:  De-Terpen   /  CZ. Wieuwerd /  CZ. Oosterend / CZ. Scharnegoutum

volgende pagina voorgaande pagina naar pagina-01 Wommels

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

Wommels - C - 2/4