#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Wommels C.Z. Wommels en Omstreken 1893 - 1988

  1892 Statuten Coöp. met namen

 Gegevens CZ. Wommels Wommels en omstreken 1893 - 1988

  Adres Fabrykswei 13 Wommels

    Coöperatieve  Zuivelfabriek Wommels ca. 1912                                                                                                  bron: www.grootsneek nr 137856

 Link naar  http://tsiispakhus.nl/

 Knipsels Coöperatieve Zuivelfabriek Wommels


Meer over particuliere KNM fabriek Workum (1892-eind 1934) op Pagina Workum-P-01

en op Pagina KNM fabriekenPlannen voor eigen zuivelfabriek in Burgwerd - plaatsje tussens Wommels en Bolsward - er kwam geen fabriek

Waar heeft deze man ‘het vak’ geleerd?


H. Bakker was Dir. CZ. Wommels van 1916 - 1920

1920-04-20 Benoeming Dir. P. Anema

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Wommels - C - 1/4

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6.317.370

J. IJ. Heeg

G. vd. Weide1918

FNZ jr.-verslag

5.679.308

T. W. Zandstra

H. F. Bakker *


* vanaf 15 nov. 1915 - bleef ca. 4 jr.

1923

FNZ jr.-verslag

5.830.551

H. J. Bootsma

P. Anema *


* vanaf 20 apr, 1920 - uit Wartena

1945

FNZ jr.-verslag

3.443.368

H. J. Bootsma

J. de Boer *


* vanaf juli ‘44 / Zuivelschool 1934

1950

FNZ jr.-verslag

8.820.199

B. A. Bokma

J. de Boer

b., k. en ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen

1892

Kn 1892-09-13


St-Annaparochie

J. Wiglama


Ging niet door ??

1892

Kn 1892-11-23

nw adv

1893-1897

Kn 1893-05-19

Kn  1947-07-19

Tolbert Gr.

N. R. Kuperus

Balk (mei 1897)

Geen ZS.  Vertrek uit 50 jr. CZ. Balk

1897-1913

onbekend

Kn 1913-10-22

onbekend

G. Vd. Weide

Witmarsum

Geen ZS.  Vertrek is adv. opvolger

1913-1915

Kn 1913-11-26

onbekend

Oldeboorn

J. M. Zwerver

onbekend

Geen ZS.

1915-1920

Kn 1915-11-19

Kn 1925-04-15

Achlum

H. F. Bakker

Achlum

Geen ZS. Vertrek uit 25 jr dir. 1925

1920-1944

Kn 1920-04-20

Overleden apr.

Wartena

P. Anema

Overleden 60 jr,

Geen ZS.

1944-1973

Kn 1944-07-17

Kn 1973-04-21

Uitwellingerga

J. R. de Boer

Met pensioen

RZS 1934 1969 De Takomst fabriek

1972-1988

Kn 1973-04-21

Kn 1988-06-03

Scharnegoutum

S. Folkerts

Dronrijp

RZS 1956  1982 Noord-Ned. fabriek

Stopt in  1988

 1982 De Takomst - met Workum - gaat op in Noord-Nederland = (Domo)+(Frico)+(De-Foarutgong)+(Novac)+(Mid-Fryslan)

  1969-09-12 De Terpen (40) (met Workum en Scharnegoutum) gaat op in De Takomst (145)  (= Wolvega, Haskerhorne, St-Nicolaasga, Tijnje)

  1964-09-29 CZ. Workum gaat op in  De Terpen = fusie: Workum (11), Scharnegoutum (9), Oosterend en Wieuwerd (5)

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

* knipsels directeuren nog niet geplaatst