#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Witmarsum (P) vd Wal  1889 - 1896 / C.Z. Witmarsum 1896 - 1966  

  1896-03-03 1e Statuten CZ. Witmarsum

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

Bovenstaande centrifuge en karnmolen is vermoedelijk zuivelgereedschappen uit de beginjaren - zie knipsel 1889-02-05

Gegevens Stoomzuivelfabriek Witmarsum -  gaat verder als coöperatie   1896-02-07

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

 Knipsels zuivelfabrieken Witmarsum

 1965 fusie met DGV. Workum

 1955 fusie met Zurich

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1978  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

  Zie ook bij De Goede Verwachting Workum / Heeg

  1955 Zuivelfabriek Zurich stopt, melk naar Witmarsum

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina Vervolg knipsels CZ. WitmarsumPersoneel zuivelfabriek Witmarsum    onbekende datum                                                                                          bron: www

Witmarsum - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6,157

L. S. Hilarides

R. A. Feenstra1918

FNZ jr.-verslag

6,579

L. S. Hilarides

G. vd. Weide1923

FNZ jr.-verslag

5,948

L. S. Hilarides

G. vd. Weide


Geen jubilea gevonden in ‘21 en ‘46

1945

FNZ jr.-verslag

4,180

J. J. Burggraaf

A. Werkman1950

FNZ jr.-verslag

8,349

J. J. Burggraaf

A. Werkman

b., k., mp. en w.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen

1889-1896
J. vd. Wal


Was part. fabriek, was eigenaar dir.  
1897-1903
Niet bekend


1e directeur niet kunnen vinden

1903-1913

Kn 1903-03-17

Kn 1913-10-01

Grijpskerk

R. A. Feenstra

Harlingen

Geen ZS.  Dir. Coöp handelsver.

1913-1934

Kn 1913-10-22

Kn 1934-10-16

Wommels

G. vd. Weide

????

RZS 1925

1934-1956

Kn 1934-10-16

Kn 1955-08-04

onbekend

A. Werkman

 Treed af ?

RZS 1925  Geen afscheid gevonden

1956-1966

Kn 1955-08-04

Kn 1966-05-31

 Zurich

M. J. Roeper

Heerenveen

RZS 1944  Adj. Dir. ijsbaan1965 fusie met DGV. Workum   1966 sluiting

* Knipsels directeuren nog niet geplaatst