#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Wieuwerd C.Z. Wieuwerd 1897 - 1964      

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens CZ. Wieuwerd 1897-1964

  Als tekst in MAP Concentraties Coöp. Friesland

 Gaat in nov. 1964 op in De Terpen en sluit

 Knipsels CZ. Wieuwerd 1897-1964

 Directeur P. Vd. Meer 40 jr. Jubileum in Wieuwerd


 1963 eerste fusiebespekingen met uiteindelijk fusie in november 1964

1963-08-28_LC

Concentratieplannen vijf zuivelfabrieken:  Weidum, Wiewerd, Scharnegoutum, Sybrandaburen en Oosterend mislukt

1964-04-10_LC

Voortzetting concentratiebesprekingen vijf zuivelfabrieken: Weidum, Wiewerd, Scharnegoutum, Sybrandaburen en Oosterend mislukt

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Wieuwerd - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4.474.582

IJ. J. Swierstra

P. v.d. Meer1918

FNZ jr.-verslag

4.309.379

IJ. J. Swierstra

P. v.d. Meer


1937-08-13  P. vd. Meer 40 jr. dir

1923

FNZ jr.-verslag

4.589.107

S. de Witte

P. v.d. Meer


1941-08-29  P. vd. Meer overleden

1945

FNZ jr.-verslag

3.107.026

P. S. Wiersma

H. de Jong1950

FNZ jr.-verslag

5.294.309

A. H. De Vries

A. Slotboom

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1939

Kn 1937-08-13

Kn 1939-09-04

Tzummarum

P. v.d. Meer

Pensioen ?

Geen ZS.

1939-1946

Kn 1939-09-04

Kn 1959-03-13

Leeuw. LMI

V. Spanjer

Steggerda

RZS. 1932

1946-1949

Kn 1946-04-03

Kn 1949-03-26

Opmeer

H. de Jong

Sijbrandaburen

RZS. 1938

1949-1952

Kn 1949-05-12

Kn 1952-09-25

Tzum Ass.

A. Slotboom

Sijbrandaburen

RZS. 1944

1952-1963

Kn 1952-10-24

1964 sluiting

Stompetoren

A. Rinsma

Zuiveltechnikus..

RZS. 1940 / 1964 sluiting ?Fusiebespekingen / fusie en sluiting
* knipsels directeuren nog niet gelaatst

 1941-08-29 Oud-directeur  P. Vd, overleden