#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Warga C.Z. Warga 1886 - 1936 / 1936 - 1994           

  1886 Statuten in StCrt

  1911 25 Jr jubileum CZ. Waga

  1936 50 Jr jubileum CZ. Warga

  1970 opening melkinrichting Warga

  1911 25 Jr Zuivelcoöperatie Ned.

   Zuivelfabriek Warga ca. 1912                                                                                                     Bron Frieschfotoarchief  nr. 6765  (2009)

 Gegevens CZ. Warga 1886-1936 / MI. 1936-1994

volgende pagina

  ▼Gegevens /   LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Warga - 1/8

 Knipsels CZ, Warga

  1886 Statuten in StCrt

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

* knipsels directeuren -nog - niet geplaatst

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5.225.524

P. D. Wijbenga

S. Kuiper1918

FNZ jr.-verslag

4.160.888

P. D. Wijbenga

S. Kuiper1923

FNZ jr.-verslag

4.532.765

Th. Zwart

S. Kuiper1945

FNZ jr.-verslag

niet
Werd in 1936 melkinrichting FricoZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1886-1887

Kn 1886-11-17

Onbekend

Uit Utecht

F. A. Bisdom

Onbekend

Geen ZS. was geen succes kn 1911-12-23

1887-1890

Kn 1887-07-14

Onbekend

Uit Veenwouden

G Tigler Eijbrandi

Onbekend

Geen ZS. was landbouwkundige, uit Ried

1890-1932

Zie 1890-09-18

Kn  1932-03-15


S. T. Kuiper

Pensioen 1932

Geen ZS was 3e dir. Kn 1911-08-26

1932-1937

Kn 1932-03-14

Kn 1937-12-22

Was ‘28-’30 ass.

P. vd. Herberg

Wirdum

RZS. 1921

1938-1946

Kn 1938-03-01

Uit knipsels

Jelsum

K. J. Jensma

 Onbekend ‘47

RZS. 1933

1946-1976

Kn 1976-05-06

Kn 1976-05-06

Warga vanaf 1929

S. Wielinga    

Dir. Melk Inricht.

Geen ZS. 1976 Afscheid  J. Wielinga

1966-1977

Kn 1966-02-21

Onbekend

Makkinga

J. Bles   

Dir. Boterm./MI

RZS. 1955  kn 1980-05-23 nog bij Frico

1977-1981

Uit ZJB

Kn 1981-10-17

Leeuw. LMI

H. Nijboer

Pensioen 1981

Hier na onbekend