#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Ureterrp Stoomboerderij “Aurora” 1898-1907

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 15 mrt. 2019 aanvulling via Hendrik S. de Vries

Noot 147) Erf en Wereld blz. [163]

De oud-directrice van «Aurora» te Ureterper-Vallaat, de 91-jarige Mevrouw G. Arends te Apeldoorn, vertelde tijdens het bezoek dat wij haar in oktober 1956 brachten, ons het volgende. Toen in Friesland het streven opkwam om zuivelfabrieken te stichten, wilden de boerinnen zich niet laten verdringen, omdat het bereiden van boter altijd de taak van de vrouwen was geweest. Om die reden gaf de 25-jarige Griet Arends zich op als cursiste van de eerste meisjescursus aan de Zuivelschool te Bolsward.

Daar moest ook op zondagmorgen worden gewerkt. Om daar vrij van te komen bedacht Griet een leugentje: zij maakte de directeur wijs, dat haar vader wenste dat zij zondags naar de kerk ging.


Directeur Persijn gaf gehoor aan die wens, zodat Griet volgende zondagen vrij gesteld was van arbeid in de Zuivelschool, waar de melk van een vijftal boeren werd verwerkt. Toen zij voldoende scholing in het zuivelvak had opgedaan, bouwde haar vader op zijn erf een kleine boterfabriek, waarvan Griet directrice werd. Van haar kantoortje uit bestuurde zij haar fabriekje, waar per dag gemiddeld drie duizend liters melk werden verwerkt. Evenals haar vriendin Trijntje Hilarides te Zurich trok zij er met paard en wagen op uit om leveranciers te winnen. Vrijdags reed zij naar Leeuwarden en verkocht haar boter en haar Edammer kaasjes op de Beurs. Omstreeks 1906 werd zij ziek. De dokter ried haar aan uit zaken te gaan en rust te nemen. “De boeren wilden coöpereren en van huis uit waren wij niet-coöperatief gezind. Friesland was mij te koud”... In dubbele zin deugde het klimaat er niet voor Griet Arends.

In 1907 werd het zuivelfabriekje opgeheven. Zij ging in Gelderland wonen. Zeer toepasselijk plaatste zij op de voorgevel van haar villa, als doopnaam, de woorden: To plak

Geen ‘knipsels’ kunnen vinden, behalve naaststaande advertentie, waar uit blijkt dat ene A. P. Arends te Ureterper Verlaat in 1894 een handkrach-centrifuge had aangeschaft bij H. W. Van der Ploeg te Grouw.Wel staat er iets in Erf en Wereld

Blz. [126] iets over mej. Griet Arends die in 1890 een drie-maandelijk cursus zuivelbereiding op de ‘oude zuivelschool’ volgde.

Blz. [164]: Deze Griet Arends is enkele jaren later, directrice van de stoomzuivelboerderij “Aurora” te Ureterper Vallaat (1894 tot 1907)

Blz. [164] - als noot - een verslag van een gesprek welke schrijver J. P. Wiersma in 1956 had, met de dan 91 jarige Griet Arens, over haar directeurschap’...zie tekst onder!

Meer over 1e en 2e zuivelschool

Ureterper Vallaat

 Google Street View locatie voormalige zuivelfabriek Ureterpvallaat        

Gsv adres via GSV niet mogelijk - fabriekje gesloopt!

Locatie fabriekje: op kaartjes 1984-2004 - www.topotijdreis - blauwe pijl

Op kaartje en onderstaande opname GSV. - mei 2018 - standpunt en kijkrichting rode pijl, op de foto, tegenover de 3 woningen.    Locatie foto

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  aanvulling via www  /    lijst-NU en GSV

Bron tekening en kaartje via mail H. S. De Vries