#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Uitwellingerga C.Z. De Westerbrugsloot 1903 - 1965

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur *

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4.268.846

T. T. Jorritsma

E. Veeman *


* eerste directeur

1918

FNZ jr.-verslag

4.207.522

G. F. Atsma

W. K. Tiersma


* 1916 uit Munnekeburen

1923

FNZ jr.-verslag

3.631.811

G. F. Atsma

W. K. Tiersma


1945

FNZ jr.-verslag

1.712.141

J. Wind

J. Akkerman1950

FNZ jr.-verslag

4.688.361

J. Wind

W. A Klazes

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur

Plaats er na

Opmerkingen

1903-1910

Kn vanaf begin

## dir veev.fabriek

??

E. Veeman

Uitwellingerga ##


1910-1916

Kn 1910-05-07

Kn 1916-02-15

Marsum

P. Jensma

Lutjewinkel


1916-1937

Kn 1916-03-24

Kn 1937-07-27

Munnekeburen

W. K. Tiersma

overleden

1928-03-09 25 Jr. jubileum

1937-1941

Kn 1937-11-23

Kn 1941-05-26

Was ass

R. Lubberink

Tzum


1941-1944

Kn 1941-06-25

Kn 1944-07-17

Leeuwarden

J. R de Boer

Wommels


1945-1951

Kn 1945-05-22

Kn 1948-07-20

Haskerhorne

J. Akkerman

Betterwird


1951-1954

Kn 1951-01-16

# kn 1954-06-03

Wirdum ass.

W. A Klazes

Morra Lioessens

1953-03-09 50 Jr. jubileum

1954-1965

Kn 1953-03-07

Mogelijk Heeg

Dronrijp

J. De Jong

Fusie en sluiting

1965 fusie met Workum en sluiting
 Gegevens: Uitwellingerga C. Z. ‘De Westerbrugsloot’ 1903 - 1965

  Bron: Frieschfotoarchief

  Bron: via www

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s 2019 en via www  /    lijst-NU en GSV

volgende pagina

Uitwellingerga - 1/2

 Knipsels: CZ. Uitwellingerga

 1928-03-09 25 Jr Jubileum

 1953-03-09 25 Jr Jubileum


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

  Foto uit boekje zuivelcongres Den Haag 1907


# knipsel is vertrek voorganger zuivelfabriek Molla Lioessens

## Na opsplitsing Coöp. Stoomzuivel- en Olie en veevoederfabriek

     wordt E Veeman directeur van de laatste - deze als zelfstandige fabriek verder. Veeman neemt begin 1911 ontslag en laat grote schulden achter.....

Nieuwe ‘directeurknipsels’ nog niet geplaatst